skip to Main Content

Debata na temat bukowskiej oświaty

Co nasze szkoły powinny przestać, a co zacząć robić? Co szkoły powinny robić mniej, więcej i inaczej? To pytania, które postawiono podczas pierwszej w gminie debaty oświatowej pod hasłem „Potrzeby rozwojowe bukowskiej oświaty”.

Spotkanie odbyło się 21 września br. w Sali Miejskiej; jego inicjatorem był organ prowadzący oświatę w gminie – urząd MiG Buk, a poprowadzone zostało przez moderatorów z Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie.
Debatę poprzedziło spotkanie informacyjne z dyrektorkami bukowskich szkół związane z zainaugurowaniem realizacji programu „EDUKompas”, który ma służyć podniesieniu kompetencji nauczycieli, a tego rezultatem ma być rozwój uczniów i lepsze wyniki w nauce. Roczny proces szkoleniowy kadry nauczycielskiej finansowany z budżetu gminy, rozpocznie się od szczegółowej analizy wyników Egzaminu Ósmoklasisty z roku szkolonego 2021/2022, w szkołach podstawowych na terenie gminy.

Wskazanie kierunków zmian

W debacie oświatowej uczestniczyli reprezentanci zaproszonych grup bezpośrednio związanych z oświatą: nauczyciele, dyrektorzy szkół, uczniowie, rodzice oraz przedstawiciele władz samorządowych i jednostek gminnych. Anna Kupczyk z ORKE przedstawiła cel debaty, która ma być wstępną diagnozą funkcjonowania szkół i wskazaniem kierunków zmian. Podkreśliła, że należy docenić inicjatywę lokalnego samorządu, który chce wsłuchać się w głos wszystkich, tak naprawdę w niełatwym temacie jakim jest oświata.

Burmistrz MiG Buk Paweł Adam mówił jak ważne dla całej społeczności gminnej jest podniesienie poziomu kształcenia w placówkach oświatowych. – Głos uczniów, rodziców i nauczycieli oraz całego środowiska, pozwoli nam wspólnie podjąć dalsze działania dla rozwoju oświaty w naszej gminie.

Na wstępie przedstawiono wiele przykładów na to, jak bardzo na przestrzeni lat zmieniają się uwarunkowania w których żyjemy. Ten proces ma bezpośredni wpływ na zmiany w sposobach i metodach nauczania. Przybliżono też istotę kompetencji kluczowych z uwzględnieniem, które z nich wymagają priorytetowego wsparcia.

Każdy miał prawo oddać głos

Następnie rozpoczęła się praca w zespołach. Przy pięciu stołach zgromadzeni w poszczególnych grupach uczestnicy przystąpili do udzielania odpowiedzi na przygotowane pytania dotyczące funkcjonowania szkół na terenie gminy Buk.
Można było wyrazić swoją opinię na pytania:

  • Co nasze szkoły powinny przestać robić?
  • Co nasze szkoły powinny zacząć robić?
  • Co nasze szkoły powinny robić mniej?
  • Co nasze szkoły powinny robić więcej?
  • Co nasze szkoły powinny robić inaczej?

Podczas debaty każdy miał prawo oddać swój głos. Poprzez wędrujące plakaty, grupy w formie pisemnej mówiły o tym co chciałyby zmienić, co trzeba poprawić lub co im się podoba. Po ponad godzinnej, ożywionej dyskusji na ściankach Sali Miejskiej pojawiły się plakaty z odpowiedziami na wyszczególnione pytania.

Dominowały odpowiedzi, że szkoły powinny: usprawnić komunikację na linii dyrektor – nauczyciel – rodzice – uczniowie; podmiotowo traktować ucznia; przestać narzekać na system; wyjść z uczniami poza mury szkoły i otworzyć się na wyzwania otaczającego świata; zachęcić uczniów do większej aktywności edukacyjnej i społecznej; wspierać nauczycieli z pasją; mniej zadawać do domu, szczególnie na weekendy; zmienić organizację roku szkolnego; mniej kategoryzować uczniów; uświadomić uczniom i rodzicom, że to dzieci są odpowiedzialne za swoją naukę.

Organizatorzy debaty podziękowali za tak aktywne włączenie się w dyskusję. – Każdemu z osobna należą się słowa podziękowania; za to, że chcieliście i mieliście odwagę Państwo wyrazić swoje myśli i oczekiwania. Dla samorządu jest to klucz, który pozwoli się otworzyć na przyszłość, która niesie ze sobą niemałe wyzwania – debatę podsumował burmistrz Paweł Adam. Dało się słyszeć opinie rodziców, że w końcu ktoś zapytał dzieci o zdanie i jest to chyba najlepsze podsumowanie tej debaty. Zaś Małgorzata Świtalska z OSKE spotkanie zakończyła refleksją: – Oświata w samorządzie jest po to, aby zwiększyć prawdopodobieństwo szczęśliwego życia mieszkańców. Jeśli oświata dobrze wywiąże się z tego zadania, to będziemy mieli szczęśliwe społeczeństwo.

Szczegółowa relacja z debaty oświatowej w październikowym „Kosynierze Bukowskim”.

Back To Top
Skip to content