skip to Main Content

Sala doświadczeń w ramach programu “WzMOCnij swoje otoczenie”

Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku jest jednym z laureatów IV edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi przedszkole pozyska Salę Doświadczeń, w której odbywać się będą zajęcia stymulujące wszystkie zmysły.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Celem tej inicjatywy jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Program jest skierowany do gmin, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

Back To Top
Skip to content