skip to Main Content

Projekt planu miejscowego w Buku przy ul. Otuskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku przy ul. Otuskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

1. Projekt uchwały – tekst planu – Buk_Otuska

1a . Uzasadnienie do projektu uchwały – Buk_Otuska

2. Załącznik nr 1 do projektu uchwały – rysunek planu – Buk_Otuska

3. Prognoza oddziaływania na środowisko – Buk_Otuska

 

Back To Top
Skip to content