skip to Main Content

Sterylizacja i kastracja kotów i psów – gminne dofinansowanie

Plan sterylizacji i kastracji psów i kotów realizowany w ramach Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Buk na rok 2021.

Właściciele psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie naszej gminy mogą skorzystać z możliwości dofinansowania w wysokości 25% kosztów zabiegu sterylizacji lub kastracji powyżej wymienionych zwierząt. W ramach prowadzonego planu  zabiegom kastracji i sterylizacji podlegają również koty wolno żyjące /dzikie/.
Akcja prowadzona będzie przez Urząd Miasta i Gminy Buk do 30 listopada 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel.

Zabiegi będą  wykonywane przez Gabinet Weterynaryjny VET SERVIS Osiedle 700-lecia Miasta 5, 64-320 Buk, z którym Miasto i Gmina Buk posiada zawartą umowę.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:

  1. Złożenie do Urzędu Miasta i Gminy Buk  wniosku o dofinansowanie. Z powodu  utrudnień wynikających z obecnej sytuacji epidemiologicznej, wypełniony  wniosek  przed wrzuceniem do urny musi zostać zweryfikowany przez pracownika Urzędu. W tym celu wnioskodawca będzie zobowiązany do okazania dowodu  tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Miasta i Gminy Buk, natomiast w przypadku, gdy zabieg będzie dotyczyć psa – dodatkowo dokumentu potwierdzającego aktualne szczepienie psa przeciwko wściekliźnie.
  2. Z pozytywnie zweryfikowanym wnioskiem i pisemną zgodą na przeprowadzenie zabiegu udajemy się do Gabinetu Weterynaryjnego Vet Servis Osiedle 700-lecia Miasta 5, 64-320 Buk, gdzie należy ustalić termin wykonania zabiegu.

WAŻNE:

  • Podczas zabiegu, suki i kotki nie mogą być w trakcie cieczki/rui,
  • Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie,
  • Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia,
  • Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.

Wniosek o dofinansowanie wyżej wymienionych zabiegów dostępny jest poniżej, a także w wersji papierowej w siedzibie tut. Urzędu  pok. nr 17 oraz w Gabinecie Weterynaryjnym Vet Servis, Osiedle 700-lecia Miasta 5 w Buku.

WNIOSEK – zwierzęta będące pod opieką właścicieli

WNIOSEK – zwierzęta wolno żyjące

Pracownik prowadzący sprawę – Anna Skotarczak, e-mail:  , tel. 61 888 44 57.

Back To Top
Skip to content