skip to Main Content

XXVII sesja Rady Miasta i Gminy Buk – 30 marca godz. 17

Informuję mieszkańców, że dnia 30 marca 2021 r. o godz.17 00 odbędzie się XXVII sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

W związku ze stanem epidemii sesja odbędzie się w trybie zdalnego obradowania. Transmisja online z obrad będzie prowadzona w serwisie YouTube na kanale Rady MiG Buk.

Osoby niebędące radnymi, chcące zadać pytania na sesji, proszone są o wcześniejsze ich składanie w formie pisemnej lub na adres mailowy do dnia 29 marca 2021 r.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk
Piotr Goroński

P o r z ą d e k   s e s j i

I. Sprawy organizacyjne.

 1. Otwarcie XXVII sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 23 lutego 2021 r.
 3. Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.

 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.

 1. Partycypowanie w kosztach w zakresie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Buk.
 2. Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości.
 3. Przyjęcie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) do standardu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii klimatu (SECAP) dla Miasta i Gminy Buk.
 4. Zwolnienie z części opłaty należnej za rok 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Buk za rok 2021.
 5. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w Buku.
 6. Zmiana Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia  29 grudnia
  2020 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2021 rok.
 7. Zmiana uchwały Nr XXV/219/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2031.

IV. Interpelacje i zapytania.
V.
Oświadczenia radnych.
VI.
Wystąpienia osób nie będących radnymi.
VII.  Komunikaty.
VIII.  Zakończenie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Back To Top
Skip to content