skip to Main Content

Wsparcie finansowe na rozwój sportu

Burmistrz Miasta i Gminy Buk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe w 2023 roku dla realizacji celu publicznego wymienionego w § 1 ust. 3 uchwały Nr XXII/159/2016 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Buk (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016r., poz. 5354). Wsparcie finansowe na rozwój sportu mogą uzyskać kluby, w tym uczniowskie kluby sportowe, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku na realizację projektu, zgodnego z celem publicznym z zakresu sportu określonym w § 1 ust. 3 wyżej wymienionej uchwały Rady Miasta i Gminy Buk jeśli spełniają warunki opisane w § 3 ust. 2 wyżej wymienionej uchwały Rady Miasta i Gminy Buk, w następujących dyscyplinach sportowych:

  • Piłka ręczna.
  • Piłka nożna.
  • Karate.
  • Boks, boks tajski.
  • Szachy.

Termin realizacji projektu: od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Termin składania wniosków: do 15 grudnia 2022 roku (liczy się data wpływu do urzędu).

Pliki do pobrania:

Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu – sport

Ogłoszenie o konkursie – załącznik do Zarządzenia

Uchwała w sprawie zasad finansowania sportu 2016

Wzór – wniosek o udzielenie dotacji

Załączniki

Back To Top
Skip to content