skip to Main Content

Program “Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” realizowany jest przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tym razem uwagę zwracamy na moduł „Dostępne Mieszkanie” – ulotkę i plakat, dotyczące tego modułu, przekazujemy Państwu w formie elektronicznej (załączniki).

„Dostępne Mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu.

Pliki do pobrania:

Plakat – Dostępne mieszkanie

Ulotka – Dostępne mieszkanie

Back To Top
Skip to content