skip to Main Content

Ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku przy ulicach Grodziskiej, Łąkowej i Strzeleckiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku przy ulicach Grodziskiej, Łąkowej i Strzeleckiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

1. Projekt uchwały – tekst planu wraz z uzasadnieniem Buk – Łąkowa_Strzelecka

2. Załącznik nr 1 do projektu uchwały – rysunek planu Buk – Łąkowa_Strzelecka

3. Prognoza oddziaływania na środowisko Buk – Łąkowa_Strzelecka

Back To Top
Skip to content