skip to Main Content

II etap przebudowy drogi gminnej Szewce – Dobieżyn

Trwają prace związane z przebudową i budową drogi gminnej Szewce – Dobieżyn, II etap. W ramach zadania zostaną przebudowane 2 kilometry drogi. Prace rozpoczęły się we wrześnie tego roku, realizowane są zgodnie z harmonogramem i potrwają do końca grudnia 2022 roku.

Stopień zaawansowania zadania wynosi ponad 40 procent. Odtworzono rowy wzdłuż planowanego odcinka, przygotowano zjazdy, rozpoczęto prace związane z korytowaniem i wykonaniem warstw konstrukcyjnych drogi. Roboty szybko postępujące, tj. ułożenie nakładek z masy bitumicznej wykonane zostaną na ostatnim etapie prac, który zaplanowany jest na przełomie października i listopada br.

Inwestycja jest realizowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w ramach których gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 3.154.335 zł, co stanowi 50% wartości całego zadania.

Back To Top
Skip to content