skip to Main Content

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Miasta i Gminy Buk

Uzupełnienie do: Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Miasta i Gminy Buk.

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Miasta i Gminy Buk
Tabletki będą rozdawane po otrzymaniu sygnału, czyli dopiero w przypadku realnego zagrożenia radiologicznego. Wszyscy posiadacze telefonów komórkowych otrzymają SMS-y zawierające treść alertu i informację o konieczności udania się do punktu dystrybucyjnego.

Jak przygotować się do odbioru preparatu jodowego?
Najlepiej wyznaczyć jedną osobę, która w imieniu osób zamieszkałych we wspólnym gospodarstwie domowym odbierze tabletki.

Po otrzymaniu SMS-a należy:
1. spokojnie i uważnie zapoznać się z treścią otrzymanej wiadomości,
2. zweryfikować liczbę osób zamieszkałych we wspólnym gospodarstwie domowym,
3. przygotować wyliczenie liczby pobieranych tabletek według algorytmu wieku i liczby osób,
Tabletek nie powinny przyjmować osoby powyżej 60. roku życia – nie jest to wskazane ze względów medycznych.
Co z pozostałymi? Osoby w wieku od 12. roku życia do 60. roku życia powinny przyjąć 2 tabletki. Dzieci od 3. roku życia do 12. roku życia – 1 tabletkę. Dzieci od 1 miesiąca życia do 3. roku życia powinny przyjąć pół tabletki, a noworodki – 1/4 tabletki. Kobiety w ciąży i karmiące – 2 tabletki.
4. powiadomić osoby wspólnie zamieszkałe o wyjściu z domu,
5. udać się po preparat do najbliższego punktu dystrybucji,
6. pobrać odpowiednią ilość tabletek oraz ulotkę informacyjną,
7. wrócić do domu, zapoznać się z ulotką informacyjną i podać preparat osobom zamieszkałym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Back To Top
Skip to content