skip to Main Content

Pożytek publiczny i wolontariat 2022 – oferta

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń pn.: „II Turniej Szachowy w Buku”

Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto i Gmina Buk zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „II Turniej Szachowy w Buku”, złożoną w dniu 13.10.2022 r.  przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo.

Oferta zamieszczona jest także w Biuletynie Informacji Publicznej: BIP – OFERTA

Back To Top
Skip to content