skip to Main Content

Poprawa jakości edukacji – otwarta debata oświatowa

Leży nam na sercu dobro szkoły w gminie

Chcemy dołożyć wszelkich starań, aby wyniki egzaminu ósmoklasisty w szkołach w naszej gminie były lepsze. Jeżeli uczniowie w innych szkołach takie osiągają, to i nasze dzieci są w stanie je poprawić. Musimy zintensyfikować działania w tym zakresie, a zarówno uczniowie, jak i nauczyciele muszą mieć świadomość, że poziom nauki jest weryfikowany przez egzaminy. Wspólny wysiłek musi przynieść efekty mówił Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Adam podczas narady z dyrektorami placówek oświatowych, która odbyła się 24 sierpnia br. w urzędzie.

Na wstępnie burmistrz Paweł Adam wręczył oficjalną nominacją na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku, które otrzymała pani Kamila Kaseja.

Rozmawiano między innymi o bieżących sprawach związanych z edukacją w gminie i zakończonych remontach. Omówiono też zmiany w Karcie Nauczyciela obowiązujące od 1 września 2022 roku, w tym dotyczące między innymi likwidacji stanowisk nauczyciela stażysty i kontraktowego oraz odejście od odbywania sformalizowanych staży. Dzięki zmniejszeniu liczby stopni awansu zawodowego ma nastąpić wzrost wynagrodzenia nauczycieli podejmujących pracę w szkole, nastąpią też zmiany w zakresie zatrudniania specjalistów oraz w czasie pracy nauczycieli, które mają sprzyjać lepszej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach. Od nowego roku szkolnego nauczyciele będą zobligowani do realizowania tzw. godzin dostępności. W tym czasie będą musieli przebywać w szkole i być dostępni dla uczniów i rodziców. Dyrektorzy zawrócili uwagę na trudności w poszukiwaniu kadry pedagogicznej, poinformowali o wolnych wakatach na stanowiskach psycholog i nauczyciel języka angielskiego.

Poprawa jakości edukacji

– propozycje gminy

Samodzielny inspektor ds. oświaty w urzędzie Sylwia Wzgarda przedstawiła propozycje gminy dotyczące poprawy jakości edukacji w szkołach. Jedną z nich są dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla ósmoklasistów, które od września mają być prowadzone w szkołach w: Niepruszewie, Buku, Dobieżynie, Szewcach. Celem tych zajęć jest pomoc uczniom w uzyskaniu lepszych wyników na egzaminie ósmoklasisty.

Ponadto gmina w nowym roku szkolnym stawia na dokształcanie nauczycieli, dzięki któremu mają się poprawić metody nauczania w szkołach. Nauczycielom w czterech szkołach w gminie został zaproponowany udział w ogólnopolskim programie Edu Kompas, który jest ukierunkowany na podniesienie jakości edukacji. Zaproponowano, aby nauczyciele uczący przedmiotów obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty, czyli języka polskiego, matematyki i języka angielskiego zgłosili się do OKE Poznań, aby wziąć udział w szkoleniach dla kandydatów na egzaminatorów.

– To pierwsze propozycje na nowy rok szkolny, ale z pewnością nie ostatnie. Jeżeli nie przyniosą one efektów, to będziemy szukać kolejnych, a w budżecie gminy nie może zabraknąć pieniędzy na tego typu działania – mówił burmistrz Paweł Adam.

W związku z tymi działaniami, na drugą połowę września zaplanowano otwartą debatę oświatową w gminie, na którą już teraz zapraszamy zarówno dyrektorów, nauczycieli, uczniów, rodziców, jak i wszystkich, którym leży na sercu dobro edukacji w gminie. Wydarzenie odbędzie się w Sali Miejskiej w Buku, o szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Część spotkania w urzędzie została poświęcona remontom, które w różnym zakresie były przeprowadzone w gminnych szkołach w okresie letnim oraz tym, które są planowane – zarówno nowym inwestycjom, takim jak na przykład Hala Sportowa w Dobieżynie, jak i tym, których zgłosiły dyrektorki: zapewnienie biblioteki szkolnej w Dakowach Suchych czy możliwość remontu łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową im. Bohaterów Bukowskich w Buku a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Lista potrzeb jest długa, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że gminny budżet nie jest w stanie sfinansować wszystkich inwestycji.

W związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększającymi się opłatami za energię i gaz podjęte zostały rozmowy na temat analizy budżetu gminy do końca roku kalendarzowego. Rosną również bieżące koszty utrzymania placówek oświatowych, w tym związane między innymi z zakupem artykułów papierniczych, wyżywienia, środków czystości.

Remonty i inwestycje w gminnych placówkach

W spotkaniu udział też wzięli przedstawiciele Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej urzędu: kierownik Ilona Dębska oraz podinspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Jacek Wzgarda, którzy odpowiadali na pytania i tłumaczyli kwestie formalne czy techniczne związane z prowadzonymi remontami czy inwestycjami. Na najbliższy poniedziałek, 29 sierpnia zaplanowano wizję lokalną przedstawicieli urzędu w placówkach oświatowych w gminie.

Wśród wielu innych spraw podejmowanych podczas spotkania omówiono między innymi kwestię pracowników obsługi w placówkach oświatowych – czy ze swoich obowiązków wywiązują się w należyty sposób, a może w większym zakresie mogliby zadbać o dobro szkoły.

Inne działania prowadzone przez gminę to między innymi doposażenie w szkołach czy promocja Branżowej Szkoły I stopnia w Buku.

 Na 30 sierpnia tradycyjnie zaplanowano uroczystość przyznania Złotych Piór dla uczniów z najwyższą średnią ocen. W związku ze zmianą uchwały Rady MiG Buk wspomniano również o możliwości złożenia wniosku o stypendia Bukowskie Sokoły – są one przeznaczone dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz uzyskali dodatkowe wyróżnienia i osiągnięcia w konkursach.

4 września przez naszą gminę będzie przebiegała trasa imprezy sportowo-rekreacyjnej: zawody triathlonowe Enea IRONMAN 70.3 Poznań oraz 5150 Poznań – w związku z tym poproszono szkoły o wydelegowanie 40 uczniów klas ósmych i jednego nauczyciela koordynatora, którzy na zasadzie wolontariatu będą wspierać wydarzenie.

Ponadto przedyskutowano kolejną zmianę, która będzie obwiązywać od nowego roku szkolnego: zapewnienie uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenie im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne, ale odpłatne.

Burmistrz wspomniał też o planowanej rozbudowie i modernizacji Biblioteki Publicznej w Buku. – Bez nowoczesnej placówki: nie tylko biblioteki, ale też czytelni nie mamy co liczyć na to, że młodzi ludzie chętnie będą sięgać po książki.

Spotkanie zakończyło się życzeniami dla nauczycieli na nowy rok szkolny. Dużo siły, wytrwałości i pomyślności w tych niełatwych czasach, których wspólnie doświadczamy.

Back To Top
Skip to content