skip to Main Content

Nowy Znaczek Turystyczny w Buku – kościół św. Krzyża

Do grupy bukowskich Znaczków Turystycznych dołącza kolejny – Kościół świętego Krzyża w Buku. Wybór tego zabytku chyba nikogo nie dziwi. Gdy ostatnio informowaliśmy Was o wznowieniu Znaczków Turystycznych, po dłuższej nieobecności w naszej gminie, to pojawiły się komentarze mówiące o tym, że to miejsce zdecydowanie na Znaczek Turystyczny zasługuje! Jest to niewątpliwie nasza lokalna „perełka”, nie każdy ma w swojej gminie drewniany kościół – do tego tak dobrze zachowany!

Trochę historii

Świątynia została wzniesiona w 1760 r. z fundacji wojewodzica poznańskiego Wiktora Raczyńskiego z Wojnowic. Zastąpiła istniejący tu wcześniej kościół św. Wojciecha, wzmiankowany po raz pierwszy w przekazie dotyczącym pożaru z 1515 r. Obecny kościół jest trzecim z kolei wzniesionym na tym pagórku. Wykonany z drewna modrzewiowego, o konstrukcji szkieletowej, oszalowany. Jest architektoniczną perełką w stylu barokowym. Powstał według oryginalnego projektu na planie krzyża greckiego, z przybudówkami w postaci zakrystii od strony zachodniej i kruchty od strony wschodniej. Góruje nad nim pseudokopuła zwieńczona ośmioboczną wieżyczką. Na jej szczycie umieszczono hełm z tzw. latarnią obitą blachą. Na podniebieniu wieżyczki widoczna z wnętrza kościoła rzeźba gołębicy i puttów aniołków. Strop świątyni podpiera osiem kolumn ustawionych na planie koła. Ciekawostką jest wykonane z łupku serce, które można dostrzec od strony wschodniej, na jednej ze ścian ośmiobocznej wieżyczki.

Do dziś zachowała się większość oryginalnego wyposażenia w stylu rokoko. Pierwotnie wnętrze było udekorowane bogatszą niż obecnie polichromią i utrzymane w jaśniejszej tonacji. Centralne miejsce zajmuje barokowy ołtarz, którego głównym elementem jest późnogotycki krucyfiks. Krzyż umieszczony jest na tle drewnianej, srebrzonej draperii otoczonej rzeźbami. Na samym jego szczycie widnieje figurka Boga Ojca. Wokół górnej części krzyża sześć aniołków, w połowie wysokości para aniołów unoszących się w chmurach, u stóp Chrystusa dwa kolejne putta. Po bokach rzeźby przedstawiające Maryję i św. Jana Ewangelistę, stojących pod krzyżem. Podstawę ołtarza przypomina skałę – zapewne Golgotę, na której ustawiono krzyż. Odnajdujemy na niej ciekawe detale takie jak: lwa, smoka, gołębicę, węże czy motywy roślinne. Uwagę zwraca misternie rzeźbione tabernakulum, wewnątrz którego kryje się obrotowy tron boży. Obok ołtarza głównego znajdują się jeszcze cztery ołtarze boczne. Do cennych elementów wystroju należą drewniana ambona w stylu rokoko, ustawiona w kruchcie kropielnica z piaskowca z XVI w. i drewniany chór ze zdobiącą go polichromią przedstawiającą chór anielski. We wnętrzu wieżyczki znajdują się wizerunki polskich świętych: Kazimierza, Wojciecha, Jadwigi Śląskiej i Stanisława. Na stropie widoczne są sceny związane z kultem św. Wojciecha. Ponadto możemy zobaczyć postacie czterech ewangelistów, świętych: Jana, Łukasza, Marka i Mateusza.

Kiedy można zobaczyć wnętrze Kościoła św. Krzyża?

Kościół św. Krzyża będzie można zwiedzić podczas spaceru z przewodnikiem w ramach akcji turystycznej „Przystanek BUK” w dniach 20 sierpnia br. o godz.11:30 i 28 sierpnia o godz. 15:00. Miejsce zbiórki to pl. Stanisława Reszki – przed Kinem Wielkopolanin. Zachęcamy do udziału!
W tych dniach (20 sierpnia w godz. 11:00-14:00 oraz 28 sierpnia 15:00-18:00) otwarte dla mieszkańców i turystów będą również: Izba Muzealna Ziemi Bukowskiej PTTK (pl. Stanisława Reszki 29, wejście od strony Biblioteki Publicznej) oraz wystawa archeologiczna w dawnej synagodze (ul. Mury 5).
W kościele św. Krzyża odbywają się również msze święte, po których można zwiedzić wnętrze świątyni na własną rękę – we wtorki o 7:00 i 18:30, w niedzielę nabożeństwa dla Ukraińców 15:00-17:00 (z wykluczeniem najbliższej niedzieli 31 lipca).

Czym jest Znaczek Turystyczny?

Przedstawia on miejsce, do którego dotarł turysta. Jest pamiątką i potwierdzeniem pobytu. W żadnym innym miejscu nie można kupić takiego znaczka. Znaczki przedstawiają grzbiety gór, schroniska turystyczne, biegi rzek, oznaczają miasta, zamki, miejsca historyczne, pamiątki przyrodnicze, zabytki techniki, jaskinie, ogrody zoologiczne i inne miejsca, do których dociera ciekawy turysta. Jest on turystyczną zachętą do zwiedzania tych miejsc, a zarazem wyjątkową pamiątką. Jest to ogólnoeuropejska akcja kolekcjonerska.

Znaczki Turystyczne w Buku

Buk do tej pory miał dwa Znaczki Turystyczne:

  • No. 259 – Miasto i Gmina Buk – Legenda o drzewie bukowym i księciu Mieszku I,
  • No. 260 – Synagoga w Buku.

Do kolekcji dołącza Kościół świętego Krzyża w Buku z numerem 1165.

Gdzie można kupić Znaczki Turystyczne w Buku?

Ostatnio informowaliśmy Was o tym, że liczba miejsc, gdzie można będzie zakupić Znaczki Turystyczne poszerzy się. Zależy nam na tym, żeby znaczki były ogólnodostępne, niezależnie od dnia czy pory odwiedzin turysty. Gdzie zatem znajdziemy znaczki?

  • Kasa kina “Wielkopolanin” – Buk, pl. Stanisława Reszki 29 (czynna od piątku do wtorku w godzinach 15:00-21:00),
  • Kawiarnia Cafe reSzka – Buk, pl. Stanisława Reszki 1 (wtorek-niedziela 10:00-19:00),
  • Restauracja Parkowa – Buk, ul. Przykop 1 (codziennie w godzinach 10:30-21:30),
  • Bistro Przy Młynie – Buk, ul. Dobieżyńska 21 (poniedziałek-piątek 10:00-18:00, sobota 10:00-15:00),
  • Nova Trattoria – Buk, ul. Dworcowa 37 (codziennie w godzinach 12:00-22:00),
  • Księgarnia Literacka Bliżej nieba – Buk, pl. Przemysława 12/2 (poniedziałek: 12:00-18:00, wtorek-piątek 9:00-17:00, sobota: 9:00-13:00).
Back To Top
Skip to content