skip to Main Content

Zabytki w gminie z dofinansowaniem powiatu poznańskiego

Dwa zabytki z naszej gminy otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 240 tys. zł z budżetu powiatu poznańskiego. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku dofinansowanie w wysokości 160.000 zł przeznaczy na remont elewacji północnej oraz wschodniej kościoła. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie otrzymane środki w wysokości 80.000 zł przekaże na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku.

W tym roku, z powiatowego wsparcia na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego skorzysta 38 obiektów z powiatu, na łączną kwotę 2,5 miliona złotych.

– Opieka nad zabytkami w powiecie poznańskim ma wieloletnią tradycję. Na renowacje ponad 80 obiektów od 1999 roku przeznaczyliśmy już prawie 18,5 mln zł. Kwoty te sprawiły, że historyczne nieruchomości przestały niszczeć na naszych oczach, a wręcz przeciwnie, mogą nadal służyć mieszkańcom, prezentując swoje walory użytkowe, artystyczne i historyczne. Dużo już udało się naprawić, ale wiele jeszcze pozostało do zrobienia. Dziesiątki starych budynków nadal potrzebują ogromnych nakładów finansowych. Dlatego zachęcamy każdego roku do składania wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. Wspieramy ich w działaniach remontowych już 24 rok i mamy zamiar kontynuować tę tradycję przez kolejne lata – mówi wicestarosta poznański Tomasz Łubiński.

Gmina Buk dotychczas otrzymała na remont pięciu zabytków ponad 820 tys. zł, z czego 240 tys. zł przyznano właśnie w tym roku. Wśród odnawianych budynków w samym Buku znajdują się dwa kościoły (św. Krzyża, św. Stanisława Biskupa i Męczennika) oraz Izba Muzealna PTTK Ziemi Bukowskiej. W Niepruszewie powiat wsparł renowację kościoła św. Wawrzyńca, natomiast w Wysoczce – Park Dworski.

Back To Top
Skip to content