skip to Main Content

Wizyta delegacja holenderskiej Sint-Michielsgestel w gminie Buk

Od 12 do 14 lipca br. z trzydniową wizytą w gminie Buk przebywała delegacja holenderskiej gminy partnerskiej Sint-Michielsgestel. Burmistrz Han Looijen wraz ze swoim doradcą Anją Kooistra był u nas po raz pierwszy, bo pandemia i utrudnienia z nią związane uniemożliwiły bezpośrednie kontakty. Program wizyty był dość napięty – goście mieli okazję zwizytować wiele instytucji i placówek gminnych.

Kilka miesięcy wcześniej – w kwietniu gościliśmy przedstawicieli Fundacji Sint-Michielsgestel – Buk: Annę Hoevenaars-Gonstal i Henka van Roosmalena, którzy regularnie odwiedzają naszą gminę. Jest to rezultat partnerskiej współpracy, która trwa już około 30 lat. W tym roku zaangażowanie mieszkańców gminy Buk w pomoc uchodźcom z Ukrainy spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony holenderskiej delegacji. Gmina Sint-Michielsgestel przekazała 4400 euro na pomoc przebywającym u nas mieszkańcom Ukrainy. Kwota odnosi się do 44 lat wzajemnych relacji, które gmina Sint-Michielsgestel nawiązała z Polską na długo przed tym, gdy podpisane zostało oficjalne porozumienie pomiędzy naszymi gminami.
Burmistrz Han Looijen, tym razem osobiście, mógł się przekonać jak i w jakim zakresie organizowana jest pomoc dla uchodźców z Ukrainy w gminie, również przy użyciu funduszy przekazanych przez stronę holenderską. Goście byli też pod wrażeniem rozmachu inwestycji w gminie, zarówno tych aktualnie realizowanych, jak też zaplanowanych.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Ważnym punktem wizyty było spotkanie w Wiejskim Domu Kultury w Niepruszewie, gdzie aktualnie przebywają 22 osoby z Ukrainy. Po WDK oprowadzali ich kierownik OPS w Buku Agnieszka Słaby i opiekun tego miejsca Justyna Żybura. Goście pytali o szczegóły udzielanego wsparcia, ile kosztuje pobyt w ośrodku, czy obywatele z Ukrainy planują zostać u Polsce na stałe czy chcą wrócić do rodzinnego kraju. Wszyscy uczą się języka polskiego, a lekcje zapewnią im wolontariusze z MGOK. Dzięki finansowej pomocy przekazanej przez gminę Sint-Michielsgestel można było zapewnić wyposażenie pokoi i kuchni; zakupić między innymi meble, łóżka, kołdry, poduszki.

Najpierw inwestycje,
potem zabytki

Podczas rozmów w urzędzie prowadzonych przez Sekretarz Miasta i Gminy Buk Aleksandrę Wawrzyniak mówiono o stanie inwestycji w gminie, które w dużej mierze udaje się zrealizować dzięki dofinansowaniom zewnętrznym. Maciej Lechniak, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej w urzędzie przedstawił plany zagospodarowania przestrzennego gminy, z uwzględnieniem układów komunikacyjnych.

Wycieczkę po gminie goście z Holandii rozpoczęli od Sali Miejskiej (dawnej synagogi), gdzie Hubert Wejmann, dyrektor Biblioteki i Kina oprowadził po tak ważnym dla gminy miejscu i dzielił się także swoją wiedzą na temat historii Buku. Sala Miejska jest miejscem pamięci, gdzie można też skorzystać z wirtualnej księgi, którą goście byli bardzo zainteresowani. Holendrzy interesowali się też planami rozbudowy Biblioteki i od razu zapowiedzieli, że jedną z kolejnych wizyt w gminie zaplanują w terminie, kiedy nowy budynek biblioteki zostanie oddany do użytku.

Drugiego dnia wizyty holenderska delegacja po spotkaniu w urzędzie i zapoznaniu się z pracą poszczególnych referatów, udała się na bukowski rynek. Hubert Wejmann opowiedział o wynikach badań archeologicznych, konsultacjach społecznych i odpowiadał na liczne pytania zaciekawionych gości, dotyczące między innymi planów rewitalizacji kamienic czy pozostałości murów obronnych miasta. Holendrzy mieli okazję jeszcze lepiej poznać historię Buku zwiedzając kościół św. Krzyża. I tu od wejścia goście nie kryli słów zachwytu nad pięknem, bogactwem tego miejsca, którego jak mówili mogą nam pozazdrościć gminy nie tylko w kraju, ale też zagranicą. Burmistrz Han Looijen dopytywał o szczegóły historyczne, architektoniczne, kwestie dotyczące zabezpieczenia kościoła na wypadek zaprószenia ognia.

Dla dzieci
i dla seniorów

Podczas wizyty w MGOK delegacja miała okazję zapoznać się z pracami dzieci, które tego dnia uczestniczyły w zajęciach plastycznych prowadzonych przez nauczycielkę plastyki Ewę Fiksińską. Ich zaangażowanie, pomysłowość, użycie różnych technik plastycznych zrobiły wrażenie. Goście pytali też o inne zajęcia, wydarzenia odbywające się w ośrodku. Marta Lemańska i Paweł Króliczak z MGOK mówili o zespołach od lat działających w placówce, takich jak „Złote Kłosy” czy „Amici Canti”, które są prawdziwą wizytówką gminy.

Przed wejściem do Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień”, gdzie spotkano się z seniorami. Gościom zostały pokazane prace wykonane przez podopiecznych „Pogodnej Jesieni”– uczestników zajęć malarskich, a opiekun tego miejsca Małgorzata Hanuszewska opowiadała o zajęciach i wydarzeniach, które są tam organizowane.

Na spotkaniu w OSiR dyrektor Jarosław Sznycer pokazał ostatnio zrealizowane inwestycje, dzięki którym oferta sportowa w gminie jest coraz bogatsza; remonty i modernizacje placówki są możliwe dzięki dofinansowaniom pozyskanym z zewnątrz. Burmistrz Sint-Michielsgestel chwalił salę sportową, która zrobiła duże wrażenie, podobnie jak mural na budynku OSiR, który przedstawia kolejny ważny kadr z historii – Powstanie Wielkopolskie.

Z OSiR już tylko krok do żłobka publicznego „Bukowianka”. Kierownik referatu inwestycji i gospodarki komunalnej urzędu Ilona Dębska oprowadziła delegację po pomieszczeniach nowej placówki oświatowej. Zrewitalizowany budynek, jego całkowity remont, zapewnienie wyposażenia wzbudziły niemałe zainteresowanie.

Różnorodne propozycje dla mieszkańców

Dalej udano się do zintegrowanego węzła przesiadkowego – inwestycji długo wyczekiwanej przez mieszkańców gminy, którą można było zrealizować dzięki dofinansowaniom unijnym. Goście z Holandii byli pod wrażeniem tego, że w takim zakresie użytkownikom zostały stworzone możliwości, aby z samochodu przesiąść się na rower, pociąg, co jak podkreślali jest dużym ułatwieniem i oszczędnością czasu.

I kolejna niemniej ważna inwestycja w gminie – Wiejski Dom Kultury w Dobieżynie. Dawny pałacyk dziś jest miejscem, gdzie odbywają się koncerty, wydarzenia sołeckie czy gminne, uroczystości rodzinne, też swoją siedzibę ma filia Biblioteki, zespół „Złote Kłosy”, klub seniora. Wiele różnorodnych propozycji dla mieszkańców, co zauważyła i chwaliła delegacja holenderska.

Obowiązkowa wizyta w OSP w Buku, gdzie goście mogli zobaczyć wozy bojowe, które przez ponad 30 lat współpracy z holenderską gminą zostały nam przekazane. Do jednego z nich wsiadł burmistrz Han Looijen i w towarzystwie strażaków przejechał się po bukowskim rynku. Pozostałe trzy wozy strażackie ufundowane przez Holendrów są na wyposażeniu OSP w Buku, Niepruszewie i Szewcach.

Jedną z atrakcji, które zostały przygotowane dla burmistrza z Holandii był lot helikopterem. Gość był pod wrażeniem nie tylko pięknych widoków z lotu ptaka, ale też że z tak dużej wysokości mógł zobaczyć jak gmina się rozwija.

Kolejnym cennym spotkaniem była wizyta w klubie sportowym „Patria”, z którym holenderska gmina współpracuje już od wielu lat. Prezes klubu Jakub Tonder mówił między innymi o planach klubu, szczególnie tych związanych z obchodami 100 lecia „Patrii”, na które burmistrz Sint-Michielsgestel został już zaproszony.

Back To Top
Skip to content