skip to Main Content

Granty PPGR – przekazanie sprzętu osobom zakwalifikowanym do programu

Informujemy, że rozpoczynamy przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Łącznie na obszarze Miasta i Gminy Buk pozytywnie zakwalifikowanych zostało 175 uczniów szkół różnych typów, uprawnionych do otrzymania komputera przenośnego.

Odbiór poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy przekazania sprzętu komputerowego. Będziemy sukcesywnie kontaktować się telefonicznie i umawiać z Państwem na konkretną datę przekazania sprzętu. Podczas przekazywania komputerów nie będziemy stosować żadnych kryteriów wyróżniających.

UWAGA: Bardzo prosimy rodziców/opiekunów dzieci, którzy złożyli wnioski, a nie zostali do dnia 21 lipca umówieni na termin odbioru laptopa, o kontakt pod numerem: 61 888 44 36 w celu umówienia wizyty.

Po tym jak skontaktujemy się z Państwem prosimy pobrać z niniejszej strony FORMULARZ OSOBOWY PPGR, wydrukować i wypełnić danymi osobowymi osoby obdarowanej oraz osoby, która będzie w imieniu ucznia (nie dotyczy osób pełnoletnich) podpisywać umowę przekazania sprzętu.

Prosimy, aby udając się do Urzędu Gminy na podpisanie umowy zabrali Państwo ze sobą:

  • wypełniony formularz osobowy PPGR,
  • dowód osobisty,
  • w przypadku wątpliwości, w sytuacji gdy podczas rozmowy telefonicznej zostaną Państwo o to poproszeni, jakikolwiek dokument potwierdzający, że mają Państwo prawo do reprezentowania osoby obdarowanej (skrócony akt urodzenia, dowód osobisty obdarowanego z imionami rodziców, odpis postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora).

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi umowami, w szczególności z umową przekazania sprzętu komputerowego i obowiązkami, jakie będą spoczywać na Państwu w związku z uzyskaniem sprzętu. Przypominamy, że komputery otrzymują Państwo NA WŁASNOŚĆ. Przez dwa kolejne lata będą Państwo zobligowani do złożenia oświadczenia, że sprzęt ten jest w Państwa posiadaniu i jest wykorzystywany na potrzeby edukacyjne Obdarowanego (w szczególności do edukacji zdalnej).

Urząd Miasta i Gminy w Buku nie świadczy pomocy technicznej w zakresie uruchomienia czy aktualizacji systemu Windows. Odbierając sprzęt przejmują Państwo odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowania. Komputery objęte są 24 miesięczną gwarancją. W przypadku stwierdzenia usterki gwarancyjnej prosimy o kontakt. Udostępnimy Państwu dokumenty gwarancyjne umożliwiające dokonanie zgłoszenia do właściwego podmiotu. Zgłoszenia dokonują Państwo we własnym zakresie (nam przekazując jedynie informację do wiadomości). Każdy komputer posiada numer seryjny (wpisany do umowy i protokołów przekazania). Prosimy o posługiwanie się ww. numerem podczas zgłaszania usterki.

 

Załącznik:

Formularz i Oświadczenie_Grant PPGR [pdf]

Zarządzenie Burmistrza nr 74_2022

Back To Top
Skip to content