skip to Main Content

Węzeł przesiadkowy w Buku – EkoLOGICZNY transport zrównoważony

20 września oficjalnie otwarto węzeł przesiadkowy w Buku. Celem tego projektu pn.: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku” była integracja różnych środków transportu w ramach ZWP w Buku. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy funkcjonalności i dostępności komunikacji publicznej w ujęciu gminnym i ponadlokalnym (MOF Poznania) poprzez: budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego, parkingów „park&ride” i „bike&ride”, ścieżki rowerowej, ciągów pieszych i energooszczędnego oświetlenia.

Back To Top
Skip to content