skip to Main Content

Buk – projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku przy ulicach Grodziskiej, Łąkowej i Strzeleckiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

1. Projekt uchwały – tekst planu wraz z uzasadnieniem – Buk – Łąkowa_Strzelecka
2. Załącznik nr 1 do projektu uchwały – rysunek planu – Buk – Łąkowa_Strzelecka
3. Prognoza oddziaływania na środowisko – Buk – Łąkowa_Strzelecka

 

Back To Top
Skip to content