skip to Main Content

Pożytek publiczny i wolontariat 2022 – oferta

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń pn.: „Cykl spotkań dla mam z miejscowości Buk i okolic”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto i Gmina Buk zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Cykl spotkań dla mam z miejscowości Buk i okolic”, złożoną w dniu 01.03.2022 przez Stowarzyszenie Bukowskie Mamy.

Oferta zamieszczona jest także w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.buk.gmina.pl/a,17579,pozytek-publiczny-i-wolontariat-2022.html

Back To Top
Skip to content