skip to Main Content

Bezpłatna pomoc prawna i zatrudnienie dla uchodźców

URZĄD PRACY DLA UKRAINY

Od 2 marca, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, przy ul. Czarnieckiego 9 w Poznaniu, funkcjonuje punkt informacyjny, w którym doradca PUP udziela wszelkich informacji związanych z zatrudnieniem osobom przybywającym z Ukrainy, w tym prezentację dostępnych ofert pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim. Punkt czynny jest w godz.: 8:00–14:30. W tych godzinach funkcjonuje również informacja telefoniczna dla obywateli Ukrainy pod nr tel.: 512 360 258 (obsługa w języku polskim).

Urząd zbiera również informacje od pracodawców dot. zainteresowania zatrudnieniem uchodźców (). Informacje te będą dostępne dla uchodźców w punkcie informacyjnym oraz telefonicznie. Wolne miejsca pracy należy zgłaszać na adres: wraz z podaniem:
– miejsca pracy
– nazwy stanowiska pracy
– warunków pracy
– wymagań stawianych kandydatom (uwaga – uchodźcy mogą nie posiadać dokumentów potwierdzających kwalifikacje)
– danych kontaktowych
– ewentualnie: możliwości zakwaterowania

Dane kontaktowe:
doradca PUP: Marta Adamczak, tel. 61 8345 672


BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA OBYWATELI UKRAINY 

System nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945) pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców. Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoby nieposługujące się językiem polskim mogą skorzystać z wizyty w Punkcie w asyście tłumacza, jak również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, poczta elektroniczna).

Informacje dotyczące możliwości uzyskania nieodpłatnej porady prawnej można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Poznaniu:

  • pod numerami telefonów: 61 8410-797 lub 572 157 488 (w poniedziałki 9.00-17.00, od wtorku do piątku  7.30-15.30);
  • za pośrednictwem e-maila: 

oraz na rządowej stronie internetowej: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Okręgowymi Radami Adwokackimi zorganizowała bezpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy – ofiar konfliktu wojennego.

Lista adwokatów udzielających bezpłatnej pomocy prawnej obywatelom Ukrainy, udostępniona przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu, znajduje się pod adresem: https://ora.poznan.pl/adwokaci-dla-ukrainy/

Bezpłatne poradnictwo prawne, obywatelskie i psychologiczne w językach ukraińskim i rosyjskim.

 Stowarzyszenie OVUM – adres siedziby: ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia, numer KRS 0000217093

Kontakt ze specjalistami możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 20:00 za pośrednictwem:

  • telefonów: +48 58 350 15-15 lub +380 947-112-100;
  • e-maila: ;
  • komunikatorów internetowych: Skype, Facebook Messenger, WhatsApp lub Zoom.

Informacje dotyczące wsparcia dla obywateli Ukrainy oferowanego przez Stowarzyszenie OVUM dostępne na stronie internetowej https://ovum.org.pl/ukraina.

Back To Top
Skip to content