skip to Main Content

Zgłaszanie przyjecia uchodźców

Jeśli udzielasz schronienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24. lutego, zgłoś ten fakt wybierając jedną z opcji:

– poprzez e-mail:
– telefonicznie: 572 290 287
– poprzez wiadomość prywatną na profilu fb.com/MiGBuk

Wskaż liczbę osób, którym udzielasz zakwaterowania (w tym liczbę i wiek dzieci), miejscowość zakwaterowania i podaj swoje dane kontaktowe (e-mail/telefon).

Informacje te potrzebne są do opracowania rozwiązań (prowadzonych przez Rząd RP), mających na celu  zapewnienie uchodźcom niezbędnej pomocy, w różnych obszarach.

 

Regulamin dotyczący przetwarzania danych osobowych: Zgoda-Solidarni z Ukrainą-BUK

Back To Top
Skip to content