skip to Main Content

Zwrot podatku akcyzowego

Uwaga rolnicy,
wnioski o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego  paliwa proszę wrzucać w kopertach do urny lub przesłać pocztą w terminie  01 – 28 lutego  2022 r., po konsultacji z pracownikiem z pok. 25 (tel. 61 888 44 47).
Druki do pobrania znajdują się również w holu UMiG Buk.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT na zakupione paliwo (ON) za okres od  01.08.2021 r.  do  31.01.2022 r. i dokument z ARiMR o liczbie DJP bydła w 2021 r.

We wnioskach lub na zestawieniach faktur należy wpisać: numery faktur, daty wystawienia   faktur VAT oraz ilość zakupionego paliwa.

Stawki:

  •  110 litrów ON/ 1 ha,
  •  40 litrów ON /1 DJP bydła,
  •  1,00 zł / 1 litr ON

 

Druki do pobrania:

Druki dostępne są także w Strefie Mieszkańca – Druki do pobrania.

Back To Top
Skip to content