skip to Main Content

Nauka zdalna w szkołach od 27 stycznia

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność czasowego ograniczenia nauki stacjonarnej. Decyzją MEN, od 27 stycznia do 27 lutego br., uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.

Dyrekcjom pozostawiono możliwość zorganizowania konsultacji na terenie szkoły dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. W szkole mogą być zapewnione konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. Uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Dodatkowo, w ramach konsultacji dyrektor może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także od warunków pracy szkoły.

We wszystkich szkołach na terenie naszej gminy, od 30 stycznia do 27 lutego br. uczniowie klas ósmych przygotowujący się do egzaminu ósmoklasisty będą mogli skorzystać z konsultacji z nauczycielami. O szczegółach na bieżąco będą informować poszczególne szkoły.

Życzymy zdrowia i wytrwałości!
Back To Top
Skip to content