skip to Main Content

Budżet Miasta i Gminy Buk na rok 2022 przyjęty

Podczas XXXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Buk radni 12 głosami „za”, przy jednym głosie wstrzymującym przyjęli projekt budżetu gminy na 2022 rok przygotowany przez burmistrza.

Dochody gminy zostały zaplanowane na poziomie 75,4 mln zł; natomiast wydatki 81,4 mln zł, z czego 23,4 mln zł przeznaczonych zostanie na inwestycje. Planowany deficyt wyniesie 6 mln zł.
Back To Top
Skip to content