skip to Main Content

Ochrona i poprawa jakości gminnych gruntów rolnych – fundusze z budżetu Woj. Wielkopolskiego

Podział środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w 2021 roku w gminie Buk

Ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych gmina Buk w 2021 roku otrzymała dofinansowanie w wysokości 224.125,00 zł na zadanie dotyczące przebudowy kilometrowego odcinka ul. Ogrodowej w Dobieżynie. Umowę na realizacje tej inwestycji zawarto z Zakładem Robót Drogowych Drogopal z siedzibą w Opalenicy na kwotę 846.913,99 zł. Ponadto gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł na zakup 120 sadzonek drzew miododajnych.

Więcej informacji o procedurach związanych z pozyskiwaniem środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych: https://bip.umww.pl/292—293—k_32—podzial-srodkow-budzetu-wojewodztwa-wielkopolskiego-przeznaczonych

Back To Top
Skip to content