skip to Main Content

Mieszkańcy ul. Żytniej w Niepruszewie doczekali się kanalizacji

Zakończyły się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami przyłączeniowymi w Niepruszewie przy ul. Żytniej. Mieszkańcy zgłaszają się jeszcze do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

 Kilka lat temu Stowarzyszenie na rzecz budowy Osiedla „Dobra Rycerskie” z własnej inicjatywy i na własny koszt wybudowało sieć wodociągową przy ul. Żytniej w Niepruszewie. Do magistratu zwrócili się z wnioskiem o pomoc przy dalszym etapie, czyli przy budowie kanalizacji. – Nasza prośba, z nieznanych nam przyczyn był odwlekana w czasie. Prace rozpoczęto dopiero wtedy, kiedy podjęliśmy rozmowy z nowym burmistrzem Pawłem Adamem – mówi Wiesław Słowiński, prezes Stowarzyszenia na rzecz budowy Osiedla „Dobra Rycerskie”.

Kolejny etap kanalizowania

– Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Żytniej wynikał też z potrzeby uporządkowania systemu sanitarnego, zgodnie z najnowszymi unijnymi i krajowymi standardami jakości z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Jest to też kolejny etap kanalizowania miejscowości Niepruszewo i okolic. Dzięki tej inwestycji na jakości zyskały wody powierzchniowe, wody podziemne mają teraz lepszą ochronę, jak również poprawiła się jakość i komfort odbioru ścieków od mieszkańców Niepruszewa – stwierdza Tomasz Stawicki, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku.

Na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami przyłączeniowymi w miejscowości Niepruszewo, gmina Buk – rejon ul. Żytniej” Urząd Miasta i Gminy Buk zaciągnął pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 398.780 zł.

– Dzięki tym działaniom ze strony magistratu została nam zapewniona kanalizacja. Czeka nas jeszcze podpisanie umowy o przekazaniu na rzecz gminy sieci wodociągowej przy ul. Żytniej, której jesteśmy właścicielem – mówi Wiesław Słowiński, prezes Stowarzyszenia na rzecz budowy Osiedla „Dobra Rycerskie”.

Najpierw sieć kanalizacyjna, potem przedszkole

Przy ul. Żytniej w Niepruszewie od września br. zaczęło też działać przedszkole, co nie jest jednoznaczne z tym, że kanalizacja powstała na potrzeby tej placówki oświatowej. – Sieć kanalizacyjna jest inicjatywą stowarzyszenia „Dobra Rycerskie”; rozmowy z jej przedstawicielami zaczęliśmy prowadzić dwa lata temu i jeszcze wtedy o budowie przedszkola nie było mowy. Dopiero w późniejszym czasie inwestor, który szukał działki pod budowę placówki oświatowej zainteresował się właśnie tą, na której gmina przygotowywała inwestycję budowy sieci kanalizacyjnej – mówi burmistrz Paweł Adam.

Jak również zapowiadał burmistrz podczas spotkania z przedstawicielami stowarzyszenia oraz sołtysem, które odbyło się 14 czerwca br. – czas na budowę drogi. Mowa tu o planowanej budowie drogi uwzględniającej też ul. Szkolną.  Połączy ona drogę powiatową z wojewódzką i stąd jest ważnym przedsięwzięciem, które ułatwi komunikację w Niepruszewie. Przygotowanie i zrealizowanie tej inwestycji jest jedną z najpilniejszych potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

 

 

Back To Top
Skip to content