skip to Main Content

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 5 października 2021 r. o godz.13:00  odbędzie się XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnego obradowania. Transmisja online z obrad będzie prowadzona w serwisie YouTube na kanale Rady MiG Buk.

/Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk
Piotr Goroński

P o r z ą d e k   s e s j i 

  1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy w formie dotacji celowej.
  4. Zakończenie.

klauzula dot. przetwarzania danych osobowych 2021

Back To Top
Skip to content