skip to Main Content

Nowe usługi medyczne w Buku

30 września br. odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej przy ul. Przykop 4 w Buku, na który przeznaczono ponad 5 mln zł ze środków unijnych. Realizacja tego przedsięwzięciu znacząco poprawi dostęp do usług medycznych, społecznych oraz opiekuńczych dla osób starszych z terenu Buku oraz pozostałych 8 gmin zachodniej części powiatu poznańskiego.

W uroczystości udział wzięli m.in.: prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” dr n. med. Anna Jakrzewska-Sawińska, burmistrz miasta i gminy Buk Paweł Adam, w imieniu marszałka województwa wielkopolskiego: Maria Nieznalska-Kaseja (kierownik oddziału analiz, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego), p.o. z-ca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Monika Zembrzycka, właściciel nieruchomości Maciej Sobolewski. Obecni byli też pracownicy DDOM wraz z kierowniczką Zofią Koźmińską oraz podopieczni. Poświęcenia obiektu dokonał ks. prałat Andrzej Szczepaniak, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku.

Burmistrz Paweł Adam podziękował stowarzyszeniu „Hospicjum Domowe” na czele z panią prezes Anną Jakrzewską-Sawińską za to, że dostrzega potrzeby ludzi starszych nie tylko w dużych miastach, ale też w mniejszych miejscowościach takich jak Buk. – Dzienny Dom Opieki Medycznej był potrzebny naszej gminie i z pewnością dobrze będzie służył mieszkańcom. Nie tylko dzięki temu, że umożliwi seniorom powrót do zdrowia i sprawności, ale pełnić też będzie niebagatelną rolę społeczną. Jednak bez partnerskiej współpracy kilku podmiotów, nie tylko na szczeblu gminy, ale też powiatu, województwa, czy innych ludzi dobrej woli, jego realizacja nie byłaby możliwa.

Prezes stowarzyszenia „Hospicjum Domowe” Anna Jakrzewska-Sawińska dziękowała naszej gminie, a w szczególności burmistrzowi Pawłowi Adamowi za tak duże zaangażowanie w projekt. – Dziękuję, że taka palcówka mogła powstać, że w Buku dostrzega się ludzi starszych, niesamodzielnych. DDOM są bardzo potrzebne naszemu społeczeństwu, które ciągle w bardzo ograniczonym zakresie zauważa starość, a z tym związane choroby, niesprawność, wykluczenie. Ten ostatni etap życia kojarzy się najczęściej z bezczynnością, samotnością i musimy to zmieniać; namawiając seniorów do aktywności, kontaktu z ludźmi i wyjścia z domu. I przyjścia właśnie do takiego miejsca jak ten dom – mówiła prezes Anna Jakrzewska-Sawińska. Po chwili wręczyła burmistrzowi Pawłowi Adamowi Medal Przyjaciół Hospicjum, który jak zadeklarował obdarowany znajdzie swoje godne miejsce w jego gabinecie.

Słowa podziękowania padły też ze strony podopiecznych, którzy nie mogli ukryć wzruszenia dziękując, że takie miejsce w Buku powstało, że pomyślano o nich, o ich zdrowiu i ich potrzebach.

Następnie zebrani goście udali się na wspólne zwiedzanie obiektu, który dysponuje powierzchnią 270 m²; pomieszczenia ulokowane są na dwóch poziomach, a tuż obok DDOM znajduje się park, do którego podopieczni będą chodzić na spacery.

Projekt mający na celu zwiększenie dostępu do skoordynowanego terytorialnie kompleksowego programu świadczenia wysokiej jakości, spersonalizowanych i zintegrowanych usług zdrowotnych oraz społecznych, blisko miejsca zamieszkania, realizowanych w społeczności lokalnej dla osób starszych, potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu, mieszkających w 9 gminach zachodniej części powiatu poznańskiego, realizowany jest przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” z siedzibą w Poznaniu wraz z miastem i gminą Buk oraz Centrum Kompetencji Grupę Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska.

Na potrzeby DDOM gmina Buk zapewniła odpowiednią nieruchomość przy ul. Przykop 4. Z właścicielem nieruchomości została podpisana umowa najmu na okres dziesięciu lat dająca możliwość utworzenia placówki medycznej. W celu dostosowania budynku do potrzeb niesamodzielnych osób starszych stowarzyszenie „Hospicjum Domowe” przeprowadziło pracę budowlane wraz z zakupem windy zewnętrznej o wartości 984.426,64 zł.

Głównym celem powstania tej placówki było stworzenie miejsca wsparcia dla starszych osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów, w celu skrócenia liczby i czasu nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji. Powstała placówka medyczna, posiadająca pełne zabezpieczenie do prowadzenia diagnostyki, leczenia i rehabilitacji medycznej niesamodzielnych osób starszych (kobiety powyżej 60 roku życia/mężczyźni powyżej 65 roku życia). Personel ośrodka medycznego stanowią m.in. lekarz geriatra, pielęgniarki, rehabilitanci, psycholog, terapeuta zajęciowy, dietetyk, opiekunowie medyczni. Pacjentowi w zależności od indywidualnego zapotrzebowania po opuszczeniu DDOM zapewni się w formie 2,5 miesięcznego cyklu: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub pobyt w mieszkaniu wspomaganym. Wszystkie świadczenia oferowane w ramach projektu są całkowicie bezpłatne. Pierwsi pacjenci już od kilku dni korzystają z usług DDOM, a w kolejce czekają następni.

Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu: „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych na terenie zachodniej części powiatu poznańskiego dla niesamodzielnych osób starszych” z funduszy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 5.231.109 zł.

W trakcie uroczystego otwarcia DDOM burmistrz Paweł Adam mówił o innych działaniach przygotowywanych z myślą też o seniorach. Zapowiedział, że trwają przygotowania pod nową siedzibę Domu Dziennego Pobytu „Pogodna jesień”, na zmianę lokalizacji czeka też Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku.

Back To Top
Skip to content