skip to Main Content

Nowy sprzęt w szkołach przed pierwszym dzwonkiem

Już tradycyjnie, od kilku lat szkoły podstawowe w gminie Buk otrzymują nowy sprzęt elektroniczny i multimedialny oraz pomoce naukowe i dydaktyczne. Doposażenie szkół następuje w ramach projektu „Matematyka i informatyka motorem do rozwoju oświaty w mieście i gminie Buk”. Wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO został złożony w 2019 r. 

Jak już wcześniej informowaliśmy, całość pomocy rozłożonej na lata 2019-2023 wynosiła 661.309 zł, zaś całkowita wartość projektu to 696.115 zł. Natomiast dostarczony w tym roku sprzęt elektroniczny i multimedialny wraz z pomocami dydaktycznymi kosztował 170.428 zł.

– Te działania i sprzęt zakupiony ze środków unijnych okazują się szczególnie przydatne teraz, kiedy to nauka zdalna wymusza zwiększenie umiejętności w tym zakresie, zarówno ze strony nauczycieli, jak też i uczniów. Dzięki dodatkowym środkom, systematycznie podnoszony jest poziom nauczania, na którym tak bardzo nam zależy oraz jakość kształcenia w zakresie nauk ścisłych we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam.

Celem projektu jest podnoszenie wiedzy i kompetencji nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych. Te założenia są prowadzone poprzez poprawę warunków dydaktycznych, rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów, wsparcie nauczycieli i indywidualnego podejścia do ucznia.

Doposażono:

– Szkołę Podstawową im. Bohaterów Bukowskich w Buku,

– Szkołę Podstawową im. dr Lecha Siudy w Szewcach (część sprzętu trafiło do budynku w Dakowach Suchych),

– Szkołę Podstawową im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie,

– Szkołę Podstawową im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie.

Każda ze szkół otrzymała doposażenie pracowni matematycznych i informatycznych w pomoce edukacyjne i dydaktyczne, programy edukacyjne oraz sprzęt multimedialny i komputerowy (m.in. tablety, komputery wraz z oprogramowaniem, kserokopiarki, tablice interaktywne, drukarki). Dzięki temu prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z matematyki i informatyki, lekcje rozwijające umiejętność uczenia się czy kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych z matematyki i informatyki, też warsztaty łączące matematykę z edukacją finansową.

Back To Top
Skip to content