skip to Main Content

Relacja z prac komisji – 18 maja

Tematy nie tylko wakacyjne: wypoczynek letni, place zabaw i ścieżki rowerowe.
 

Przygotowanie obiektów rekreacyjnych i sportowych do sezonu letniego, place zabaw oraz ścieżki rowerowe były głównymi tematami wtorkowego wspólnego posiedzenia komisji Rady Miasta i Gminy Buk (Budżetu i Oświaty, Rolnictwa oraz Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych). 

Prezentując program posiedzenia radny Tomasz Plewa, Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty zwrócił uwagę, że prawie każdy z punktów komisji jest związany z działaniami prozdrowotnymi, które proponuje nasza gmina, nie tylko na okres letniego odpoczynku. – Bez względu na to, czy mówimy o wakacyjnych propozycjach naszych instytucji, obiektach rekreacyjnych, placach zabaw, czy też o ścieżkach rowerowych, mamy na uwadze zdrowie mieszkańców. Zabiegamy o to, aby można było wypoczywać i uprawiać sport na świeżym powietrzu, bo jak na razie, w tym reżimie sanitarnym, jest to jedyna dopuszczalna możliwość, którą możemy zaproponować.

Oferta wakacyjna dla dzieci i młodzieży

Radni jeszcze przed posiedzeniem komisji otrzymali informacje na temat oferty wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wspieraną z budżetu gminy: kolonie, obozy, rajdy, wycieczki, place zabaw, itp. Swoje propozycje przedstawiły instytucje podlegające, w tym: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka i Kino.

Zainteresowanie radnych w przypadku OSiR wzbudziło przede wszystkim kąpielisko w Niepruszewie, które zostało przygotowane na otwarcie od 1 lipca. Nowością jest zaproponowana na sierpień możliwość dowozu dzieci z Buku do Niepruszewa na gminne kąpielisko. Pojawiły się szczegółowe pytania dotyczące poczynionych prac przed otwarciem sezonu, stanu sprzętu pływającego, jego konserwacji, stanu wody w kąpielisku, jak też letnich zajęć zaproponowanych przez OSiR. Radna Elżbieta Batura, przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych dopytywała m.in. o sprzęt i warunki pracy ratowników, dostępność zamku wodnego i mariny, stanu drogi do plaży.

Dyrektor OSiR Jarosław Sznycer odpowiedział na pytania, a na dłużej zatrzymał się przy zagadnieniu drogi do plaży, której stan ciągle pozostawia wiele do życzenia. Tutaj bez większych inwestycji: przebudowy drogi, wykonania kanalizacji deszczowej nie ma co liczyć na jej poprawienie. Pieniądze na te działania projektowe w tegorocznym budżecie gminy zostały zapewnione i stopniowo ten od lat nierozwiązany problem powinien zniknąć.

Przy okazji tematu kąpieliska w Niepruszewie została też przedstawiona interpelacja posłanki na Sejm RP Pani Joanny Jaśkowiak dotycząca (jak to ujęła) trudnych warunków morsowania w okresie zimowym. Pismo zostało przesłane do naszego urzędu, ale trudno powiedzieć, czy pani poseł miała w istocie na myśli właśnie kąpielisko w Niepruszewie, a może w ogóle trudności, z którymi podobno boryka się grupa osób zażywających kąpieli zimą.

Wracając jednak do głównego tematu komisji czyli wakacyjnego odpoczynku, organizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zajęcia nadal będą miały charakter warsztatowy. Planowane jest też stopniowe otwieranie sal wiejskich okolicznych sołectw, gdzie będą przygotowywane atrakcje przede wszystkim dla najmłodszych. W pierwszym tygodniu czerwca przewidziano otwarcie też wiejskich domów kultury, które przypomnijmy, że od tego roku podlegają Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Buku. Wszelkie działania będą podejmowane z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. Jeśli warunki sanitarne pozwolą, to na otwarcie lata jest przewidziany koncert naszych talentów muzycznych i wokalnych w miejscowym parku Sokoła.

Oferta Biblioteki i Kina wzbudziła zainteresowanie zebranych, jednak pojawiła się wątpliwość, czy sugerowane przez placówkę symboliczne wpisowe o wartości 10 zł powinno zostać wprowadzone. Jak stwierdzono, nie każdą rodzinę stać na taki wydatek. Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Adam tłumaczył, że zaproponowana opłata wynika jedynie z konieczności rezerwacji miejsca, bo jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, uczestnicy bez uprzedzenia rezygnują z udziału w zajęciach, blokując miejsca dla innych. Burmistrz zaproponował, aby opłata była zwracana, a jej pobranie wówczas byłoby traktowane jako kaucja za rezerwację miejsca. Niemniej, sprawa zasadności takiej opłaty ma być ponownie przeanalizowana.

Gmina dofinansuje też wakacyjną ofertę dla dzieci i młodzieży, która zostanie przygotowana przez organizacje pozarządowe. W tym roku z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej pojawiło się niewiele tego typu propozycji. Dofinansowanie z budżetu miasta i gminy otrzymały: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (Zarząd Oddziału w Buku) na cykl imprez turystycznych PTTK w mieście i gminie Buk, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa SKAUT na organizację obozu w Międzywodziu, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo na obóz „Młodzi wędrowcy z pasją”. Trudno jeszcze jednoznacznie stwierdzić, czy zaplanowane przedsięwzięcia się odbędę, czy obostrzenia nie pokrzyżują tych planów.

Po przedstawieniu materiałów na temat wypoczynku letniego dzieci i młodzieży głos zabrała przewodnicząca komisji – radna Elżbieta Batura, która podzieliła się swoimi wątpliwościami. W omawianych propozycjach zabrakło jej oferty z funduszy sołeckich, propozycji dla seniorów czy świetlic socjoterapeutycznych.

Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Adam przyznał, że zaproponowana oferta na pewno nie spełnia wszystkich oczekiwań, ale została przygotowywana w bardzo niepewnej sytuacji epidemiologicznej. Nadal tak naprawdę nie wiemy, czy za miesiąc obostrzenia zostaną całkowicie zluzowane, czy wręcz przeciwnie. – Placówki dość powściągliwie opracowały swoje propozycje, przede wszystkim z racji wyczekiwania na dalsze wytyczne rządowe. Zaś we wspomnianych funduszach sołeckich pieniądze na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zostały zabezpieczone. Na bieżąco będziemy reagować i wprowadzać nowe pomysły, nie tylko dla dzieci i młodzieży – mówił Burmistrz Paweł Adam.

W dyskusji na temat organizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pojawił się też temat konieczności przygotowania zbiorczej oferty wszystkich instytucji. Burmistrz Paweł Adam zadeklarował, że na pewno tego typu oferta zostanie opracowana i będzie dostępna dla wszystkich.

Wypoczynek, nie tylko letni, to też place zabaw, których aktualny stan został przedstawiony radnym. Dyskutowano między innymi o tym, czy place zabaw są odpowiednio wyposażone i na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć w najbliższym czasie. W najlepszej sytuacji jest plac zabaw we wsi Dobra, który otrzyma dofinansowanie z budżetu miasta i gminy Buk, ale też na wniosek jednej z mieszkanek tego sołectwa, bierze udział w konkursie „Podwórko Nivea 2021”, gdzie jest szansa na pozyskanie 250 tys. zł. Miasto i Gmina Buk złożyło także wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia może nie bezpośrednio związanego z placami zabaw dla dzieci, ale na pewno przez najmłodszych chętnie oglądanych. Jest to „Budowa wybiegu dla psów” zgłoszona do programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Dofinansowanie z budżetu miasta i gminy Buk oraz funduszy sołeckich otrzymają, jeszcze w tym roku, kolejne place zabawy: w Dakowych Suchych, Niepruszewie, Wielkiej Wsi.

Miasto i gmina Buk dla rowerów

Kolejnym ważnym tematem komisji były ścieżki rowerowe (koncepcja, projektowanie, uzgodnienia, konsultacje oraz oczekiwania mieszkańców w zakresie rowerowej oferty rekreacyjnej) w oparciu o tereny zieleni (nasadzenia nowe i kompensacyjne, ich ilość, umiejscowienie i sposoby finansowania). Radni otrzymali pakiet informacji na ten temat, z których dowiedzieli się m.in., że do tej pory na terenie gminy Buk zostało wybudowanych łącznie ponad 10 km ścieżek rowerowych wraz z ciągami pieszymi. W ubiegłym roku oddano do użytku ścieżkę rowerową łączącą Buk z Szewcami (o długości 4,6 km), realizowaną wspólnie z Powiatem Poznańskim. Obecnie lada dzień ma się rozpocząć przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej od ronda w Buku do Tomiczek, a wraz z tym długo oczekiwanym przedsięwzięciem powstanie kolejna ścieżka rowerowa z bezpiecznym ciągiem pieszym.

Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam na bieżąco uzupełnił informacje dotyczące ścieżek rowerowych. W ostatnich dniach zapadły nowe decyzje, które mają istotny wpływ też na koncepcję ścieżek rowerowych w naszej gminie. Burmistrz Paweł Adam poinformował zebranych, że dzisiaj, czyli 18.05 zawarta została umowa pomiędzy Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu a spółką COLAS Polska na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 306, od Buku do skrzyżowania z drogą S5 na odcinku o długości 8,6 km przebiegającym w granicach gminy Stęszew. Zakres prac obejmuje m.in. wzmocnienie i poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni, budowę chodników i ścieżek rowerowych przebudowę i budowę przepustów.  Decyzja ta stwarza nowe możliwości współpracy z gminą Stęszew; m.in. korzystania z infrastruktury rekreacyjnej Stęszewa (np. źródełka Żarnowiec), która jest bardzo atrakcyjna też dla mieszkańców naszej gminy. Burmistrz w najbliższym czasie spotka się z Burmistrzem Stęszewa Włodzimierzem Pinczakiem, aby podjąć pierwsze rozmowy w tym zakresie.

Z kolei w zakresie współdziałania między samorządami, a w nawiązaniu do koncepcji ścieżki rowerowej od ul. Otuskiej do dworca w Otuszu przy wsi Skrzynki, Burmistrz zaznaczył, że w najbliższych planach zajmie się znalezieniem zewnętrznych źródeł finansowania na tą inwestycję oraz zabezpieczeniem gruntu. – Realizując ścieżkę rowerową, tak żeby przebiegała ona przez centrum wsi, trzeba uwzględnić przebudowę chodnika. Jednak i tak w pierwszej kolejności powinna zostać zrealizowana ścieżka od obwodnicy do wsi Otusz, aby zapewnić mieszkańcom dostępność i bezpieczeństwo przy poruszaniu się z sołectwa do Buku. Natomiast w przypadku ścieżki wzdłuż drogi wojewódzkiej 307, docelowo zależy nam, aby włączyć tą ścieżkę w system ścieżek rowerowych i zrealizować ją przy finansowym wsparciu samorządu województwa. W ramach tej współpracy na pewno będę postulował, aby w pierwszej kolejności była realizowana ścieżka od stacji Orlen do wsi Wygoda. Obraliśmy takie cele, żeby jednocześnie połączyć ze sobą Wysoczkę, Żegowo i Wygodę i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom w dostępie do miasta. Mamy też na uwadze połączenie Buku z Niepruszewem, aby mieszkańcy Buku mogli rowerem wygodnie i bezpiecznie dojechać do jeziora, a mieszkańcy Niepruszewa – do Buku. Drugi kierunek wytyczonych ścieżek, o który postulowałem, jeszcze zanim zostałem burmistrzem, powinien połączyć naszą gminę z Opalenicą; tak, aby mieszkańcy mogli korzystać z pięknej infrastruktury rowerowej prowadzącej do Grodziska.

Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam zwrócił uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt, że ścieżki rowerowych nie tylko służą rekreacji, ale przede wszystkim bezpieczeństwu. Nie bez powodu zostały wskazane ich pierwsze lokalizacje – tam, gdzie względy bezpieczeństwa pozostawiają wiele do życzenia. Zaś bezpieczny dojazd rowerem z sołectw do Buku, gdzie jest koncentracja usług, z których mieszkańcy korzystają przy załatwianiu różnych codziennych spraw, stanowi nierzadko jedyną możliwość dla wielu z nich, którzy nie posiadają auta.

Przy temacie ścieżek rowerowych pojawił się też temat nowych nasadzeń. W tym roku zasób naszej zieleni powiększył się o dorodne i wartościowe gatunki drzew w ilości 214 sztuk, planuje się posadzić jeszcze 300 drzew, a wtedy łączna ilość nowych drzew w 2021 roku wyniesie ponad 500 sztuk. Radni z uznaniem odnieśli się do sprawy wyboru odpowiednich gatunków drzew, poprawnego wykonania nasadzeń oraz zapewnienia utrzymania ich żywotności.

Podsumowano też pojawiające się często podczas posiedzenia kwestie ekologiczne i edukacyjne, takie jak potrzeba zasadzenia drzew miododajnych, czy temat pszczół (budowa domków dla owadów, stołówek dla owadów zapylaczy), aby przygotować miejsca przyjazne dla owadów, a przy okazji edukować młode pokolenia, które mogłyby się zająć tymi działaniami. Jest więc takie oczekiwanie, aby w najbliższym okresie powstały tzw. łąki kwietne w Buku i Niepruszewie, które uatrakcyjnią otoczenie, ale też będą źródłem pokarmu dla pszczół.

Projekty uchwał do poprawki

W programie posiedzenia komisji planowane było jeszcze zaopiniowanie projektów uchwał, ale po wstępnych dyskusjach materiały wrócą do poprawek, a dotyczy to uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka „Bukowianka” w Buku oraz nadania mu statutu.

Radni zatrzymali się na dłużej przy projektach uchwał dotyczących nadania nazw ulicom. Planowane było nadanie nazw ulicom w Otuszu, Wygodzie i Niepruszewie (Edit z dnia 27-05-2021: Wątpliwość wzbudziła nazwa ulicy “Wierzbowa” w Niepruszewie). Jak przypomniał radny Mirosław Adamczak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na wcześniejszych posiedzeniach komisji zostało ustalone, że nazwy ulic nie powinny się powtarzać w sąsiadujących miejscowościach, a tak by się stało przyjmując zaproponowane projekty uchwał.

Burmistrz Paweł Adam przyznał, że pamiętał o tych ustaleniach, ale przedstawiając w/w projekty brał pod uwagę, że nazwy te często już funkcjonują w lokalnej społeczności, mieszkańcy się z nimi identyfikują, a propozycje tych nazw wyszły po konsultacjach z członkami rad sołeckich, ale oczywiście rozumie zastrzeżenia radnych. Projekty uchwał, które wzbudziły wątpliwości radnych, wrócą do ponownej konsultacji z sołectwami.

Przy tym temacie pojawiło się też zapytanie radnego Tomasza Plewy, Przewodniczącego Komisji Budżetu i Oświaty o historię powstania osiedla w Otuszu i umiejscowienie tamtejszych dróg. Jego zainteresowanie wzbudziła kwestia zapewnienia odpowiedniej szerokości dróg wewnętrznych, które mają pozwolić na bezpieczną komunikację i umożliwić wbudowanie tam sieci infrastruktury technicznej.

Burmistrz Paweł Adam odpowiedział, że podział tych działek miał miejsce w poprzedniej kadencji, a obecnie gmina nie może zająć się utwardzaniem takiej drogi, która leży na gruntach należących do prywatnego właściciela i dopóki jest drogą wewnętrzną, gmina nie ma obowiązku uzbrojenia i utrzymania takich pasów drogowych. Kontynuując wyjaśniał, że nasza gmina nie przejmie takich dróg, dopóki nie będą wyposażone, utwardzone i odpowiednio utrzymane przez inwestora. W przeciwnym razie wiązałoby się to z ogromnymi wydatkami z budżetu gminy i stanowiłoby precedens, że droga prywatna byłaby finansowana z publicznych pieniędzy. Wypowiedź burmistrza spuentował krótko prowadzący obrady radny Tomasz Plewa, przywołując ukute już powiedzenie, że byłoby to zjawisko nazwane jako: – prywatyzacja zysków, a uspołecznienie kosztów – czego jak powiedział, gmina powinna się wystrzegać.

Sprawy bieżące

W ostatnim już punkcie posiedzenia komisji, w „sprawach bieżących” został podjęty m.in. temat prac archeologicznych na terenie rynku. Radni dopytywali o termin ich zakończenia, na co Burmistrz Paweł Adam odpowiedział, że obecnie czeka na opinię Powiatowego Konserwatora Zabytków, ale bez wątpienia prace muszą zakończyć się jeszcze w tym roku. I jednocześnie uszczknął rąbka tajemnicy, że dzięki badaniom archeologicznym pojawiają się nowe, wręcz przełomowe ustalenia co do lokalizacji ratusza. Przy okazji zaapelował do mieszkańców o jeszcze trochę cierpliwości i zaznaczył, że sam wyczekuje ich zakończenia. Chciałby, aby jak najszybciej rozpoczęły się długo oczekiwane prace koncepcyjno-projektowe, a co z tym związane, konsultacje społeczne prowadzące do nowego oblicza bukowskiego rynku i jego kompleksowej rewitalizacji.

Jednym z ostatnich tematów podjętych przez radnych był Statut Miasta i Gminy Buk i jego zmiany, na jakim etapie są prace i czy zostanie reaktywowana komisja statutowa. Radny Tomasz Plewa przypomniał, że ta kwestia wypadła z programu poprzednich posiedzeń komisji, gdyż nie została odpowiednio przygotowana i w tym półroczu już do niej nie wrócimy. Jak dodał Burmistrz Paweł Adam: – Obsługa prawna już się tym zajmuje, przygotowywany jest jego wstępny projekt. Niemniej jednak pierwszym statutem, nad którym trzeba się teraz pochylić jest statut Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”, bo przygotowujemy się do członkostwa w tym związku. To jest najważniejsze zadania w tym roku. Burmistrz zaapelował o ustalenie priorytetów działań, i prosił radnych o rozwagę i zrozumienie.

Na tych ponad trzygodzinnych obradach posiedzenie komisji zakończono.

Back To Top
Skip to content