skip to Main Content

Pożytek publiczny i wolontariat 2021

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń pn.: „Cykl spotkań dla mam i ich rodzin z miejscowości Buk i okolic”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto i Gmina Buk zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Cykl spotkań dla mam i ich rodzin z miejscowości Buk i okolic”, złożoną przez Stowarzyszenie Bukowskie Mamy.

Cykl spotkań dla mam i ich rodzin z miejscowości Buk i okolic

Informację zamieszczono również w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Buk
http://bip.buk.gmina.pl/a,17566,pozytek-publiczny-i-wolontariat-2021.html

 

Back To Top
Skip to content