skip to Main Content

Nadzwyczajna XXIX sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Informuję mieszkańców, że dnia 11 maja 2021 r. o godz.17 00 odbędzie się nadzwyczajna XXIX sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

W związku ze stanem epidemii sesja odbędzie się w trybie zdalnego obradowania. Transmisja online z obrad będzie prowadzona w serwisie YouTube na kanale Rady MiG Buk.


P o r z ą d e k   s e s j i

I. Sprawy organizacyjne.

  • Otwarcie XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje.

  • System odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Miasta i Gminy Buk od dnia 1 stycznia 2022 r.
  • Dyskusja.

III. Rozpatrzenie projektu uchwały.

  • Zamiar przystąpienia do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

IV. Zakończenie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Back To Top
Skip to content