skip to Main Content

Stacja Uzdatniania Wody w Kalwach – zgłoszenia dot. jakości wody

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Buku informuje mieszkańców Niepruszewa, Cieśle i Kalwy:

w związku z otrzymywaniem od mieszkańców zgłoszeń dotyczących okresowego pogorszenia jakości wody, pod względem zapachu i wyglądu, pragniemy poinformować, iż jest to związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w m. Kalwy. Modernizacja jest konieczna ze względu na coraz gorszy stan wody uzdatnionej, jak i wyeksploatowanie samej stacji.

Planowany termin zakończenia inwestycji – wrzesień 2021 r. Wykonawcą inwestycji jest Firma Aqua-Soft s.c.

Pragniemy przeprosić mieszkańców za zaistniałe sytuacje oraz prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Prosimy również o zgłaszanie pogorszenia jakości wody, a będziemy na bieżąco reagować i sprawdzać, aby podjąć działania zapobiegawcze.

ZGK Buk

Back To Top
Skip to content