skip to Main Content

Odnawianie oznakowania poziomego w Buku

W sobotę, na wszystkich drogach gminnych w Buku odbyło się odnawianie oznakowania poziomego. Ze względu na niezbyt korzystne warunki atmosferyczne, prace tym razem musiały się odbyć w ciągu dnia, a nie jak to najczęściej bywało w nocy. Występowały drobne utrudnienia w ruchu, ale miały one charakter krótkotrwały.

Dobre oznakowanie poprawia nie tylko komfort jazdy, ale przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo kierowców i innych uczestników ruchu drogowego. Oznakowanie poziome na drogach wymaga jednak stałej konserwacji i odnawiania. Właściwe oznakowanie poziome jest szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym, kiedy bardzo szybko zapada zmierzch.

Gmina Buk odnawia znaki poziome na swoich drogach w terminie możliwie najwcześniejszym, czyli w drugiej połowie kwietnia. Rozpoczęcie prac uzależnione jest od panujących warunków atmosferycznych. Aby farba utrzymała się na jezdni potrzebnych jest kilka ciepłych i słonecznych dni oraz sprzyjające prognozy na nadchodzące dni. Powierzchnia przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.

W naszej gminie malowanie oznakowania poziomego już się zakończyło. Odświeżono oznakowania przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, powierzchnie wyłączone z ruchu, strzałki, linie krawędziowe i segregacyjne, linie bezwzględnego zatrzymania czy wyznaczające miejsca postojowe. Ulice, które są w trakcie inwestycji, takie jak np. Sportowa czy Kwiatowa swoje oznakowanie uzyskają dopiero po zakończeniu prac. Gminę czeka też odświeżenie oznakowanie pionowego, o czym będziemy informować na bieżąco. Prace w tym zakresie odbywają się w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Buk.

Gmina rozważa też w przyszłości wdrożenie innego typu malowania, tzw. grubowarstwowego, które wyróżniają się większą trwałością. Jego wprowadzenie planowane jest w miejscach o większym natężeniu ruchu, szczególnie na drogach strategicznych.

Back To Top
Skip to content