skip to Main Content

Program dofinansowania do wymiany pieców

Czy gmina w tym roku jeszcze dopłaci na wymianę pieca? 

Mieszkańcy gminy Buk od pięciu lat mają możliwość pozyskania dofinansowania na wymianę pieca. Niestety środki na ten cel z tegorocznego budżetu zostały już wyczerpane. Jest jednak szansa, że będzie jeszcze możliwość skorzystania z dodatkowych dotacji. Na jutrzejszej sesji, jeśli radni zaakceptują zaproponowaną zmianę w budżecie na 2021 rok, zostanie zwiększona kwota środków na udzielenie dotacji.

Jedną z najskuteczniejszych metod walki z zanieczyszczonym powietrzem jest wymiana źródeł ogrzewania w gospodarstwach domowych, a więc zastąpienie starych węglowych kopciuchów na proekologiczne rozwiązania grzewcze.  Coraz częściej samorządy decydują się na wspieranie mieszkańców w tym przedsięwzięciu poprzez dofinansowanie wymiany pieców. Każdy samorząd ma jednak własne regulacje dotyczące dofinansowania wymiany pieców, a warunki i wysokość uzyskania dopłat są bardzo różne. Chcąc jeszcze bardziej zachęcić mieszkańców naszej gminy w pozyskiwaniu dotacji w 2019 r. podniesiona została kwota z 4 do 5 tys. zł na jedno źródło ogrzewania. 

Pierwsze dotacje w 2017 roku

W 2017 r. gmina Buk po raz pierwszy podjęła uchwałę w kwestii udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Od tego czasu mieszkańcy mają możliwość dofinansowania z budżetu miasta i gminy wymiany pieców węglowych centralnego ogrzewania lub kaflowych zasilanych paliwem stałym (węglem) na kotły centralnego ogrzewania zasilane gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną. Jednym z warunków przyznania dotacji jest m.in. zdemontowanie w sposób trwały wszystkich źródeł ciepła na paliwa stałe (węgiel), uniemożliwiający ich ponowne podłączenie. Wysokość dotacji od 2019 r. wynosi 5 tys. zł i jest to 70% kosztów poniesionych na wymianę starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła. Dotacje są przyznawane w kolejności składania wniosków.

Ile do tej pory?

W roku 2017 z dotacji skorzystało 18 gospodarstw domowych, którym przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości 70.200 zł. Rok później w budżecie miasta i gminy zabezpieczono już kwotę 200.000 zł, a dotacji udzielono 40 lokalom mieszkaniowym. W 2019 r. przeznaczono 200.000 zł, które trafiły do 36 gospodarstw domowych. W 2020 r. gmina przekazała 290.000 zł, a ze wsparcia skorzystało już 55 lokali. W tegorocznym budżecie zabezpieczono kwotę 200.000 zł. Już na początku tego roku wpłynęło 40 wniosków. Dotacje szybko się wyczerpały, ale być może nie jest to koniec możliwości pomocy udzielonej przez gminę.

Na kwietniowym posiedzeniu wspólnym komisji radni otrzymali propozycję zmiany do tegorocznego budżetu, która również uwzględnia zwiększenie środków na ten cel o 50 tys. zł. Nie jest to pierwsza tego typu zmiana zwiększenia puli na wymianę pieców, dlatego należy się spodziewać, że radni po raz kolejny przychylą się do tej propozycji.

Wzrasta świadomość ekologiczna

Duża liczba wniosków o dotacje pokazuje, że wzrasta świadomość mieszkańców Buku w zakresie poprawy jakości powietrza. Coraz więcej osób chce zmienić sposób ogrzewania, wymienić piece. Sami zgłaszają się do urzędu, pytając o możliwości dofinansowania i programy związane z poprawą jakości powietrza. Zresztą nie tylko chętnie korzystają z dofinansowania z urzędu, ale też we własnym zakresie podejmują się inwestycji w swoich gospodarstwach domowych.

Wśród mieszkańców często pojawiają się też zapytania, które dotyczą m.in. możliwości dofinansowania wymiany pieców węglowych na inne, np. wykorzystujące pelett czy ekogroszek. W przypadku tego drugiego, wątpliwym jest zapewnienie pełnej ochrony środowiska przy stosowaniu tego typu rodzaju stałego paliwa. Faktem jest, że z uwagi na zmianą istniejących przepisów w zakresie ochrony środowiska, w trakcie przygotowań jest zmiana dotychczasowej uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, która może zostać rozszerzona o inne źródła ogrzewania np. właśnie pelett. Taka zmiana jest w chwili obecnej rozważana i być może również takie rozwiązanie zostanie w najbliższym czasie przedstawione radnym.

Program „Czyste powietrze”             

W działaniach antysmogowych gmina mogła również liczyć na wsparcie Stowarzyszenia „Metropolia Poznań”, poprzez realizację programu „Czyste powietrze”, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Mieszkańcy mieli dotychczas możliwość skorzystania z pomocy konsultanta ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Do marca ubiegłego roku spotkania z konsultantem odbywały się w Sali Miejskiej. Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną istnieje teraz możliwość porad tylko i wyłącznie drogą telefoniczną. Od czerwca tego roku zmienią się jednak zasady udzielania tych konsultacji. W urzędzie powstanie punkt informacyjno-konsultacyjny, w ramach którego przez co najmniej dziesięć godzin tygodniowo będą dyżurować pracownicy urzędu. Tak jak do tej pory będzie można uzyskać niezbędne informacje na temat dofinansowania, jak i też pomoc w napisaniu wniosku. Utworzenie takiego punktu stało się możliwe po tym jak gmina Buk złożyła deklarację uczestnictwa w programie „Czyste powietrze”, który jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miejmy nadzieję, że zwiększona dostępność konsultantów spowoduje jeszcze większe zainteresowanie wśród mieszkańców Buku proekologicznymi działaniami – wyjaśnia Aleksandra Wawrzyniak, Sekretarz Miasta i Gminy Buk.

 

Back To Top
Skip to content