skip to Main Content

Zaproszenie do składania ofert

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie, ul. Starowiejska 30, 64-320 Niepruszewo zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania zadania pn.REMONT DREWNIANEJ PODŁOGI W KOŚCIELE PW. ŚW. WAWRZYŃCA, UL. STAROWIEJSKA 30 W NIEPRUSZEWIE

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane polegające na remoncie drewnianej podłogi w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie (działka nr geod. 313 obręb 302103_5.0006 Niepruszewo)

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załącznikach do niniejszego zapytania.

Załączniki:

Opieczętowana strona
PAB
Pozwolenie 77.A.2024
Pozwolenie na budowę
Załącznik nr 1_BIOZ
Załącznik_nr_1_Formularz_ofertowy
Załącznik_nr_3_Zgoda_na_przetwarzanie_danych_
Załącznik_nr_4_-_Klauzula_informacyjna
Załącznik_nr_5 – projekt umowy
Zapytanie_ofertowe Niepruszewo
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
Rysunek 4
Rysunek 5
Rysunek 6

Back To Top
Skip to content