skip to Main Content

Komunikat ZGK

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi nieprawidłowej jakości wody w miejscowości Dobieżyn informujemy, że od listopada 2023 roku prowadzona jest modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dobieżynie polegającej na wybudowaniu całkowicie nowej stacji uzdatniania wody ze względu na wyeksploatowanie dotychczas istniejącej instalacji, pracującej od początku lat 70-tych XX wieku.

Jednocześnie podczas prac doszło do awarii jednej z dwóch studni pracujących na stacji oraz niesprawności jednego z flirtów odpowiedzialnych za uzdatnianie wody, w którym zostanie wymienione złoże filtracyjne. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. poinformował o zaistniałej sytuacji Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu oraz podjął działania mające na celu wyeliminowanie istniejących problemów z jakością wody, tak aby jakość wody zgodna była z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Spółka podjęło decyzje o zmianie częściowego zasilania w wodę m. Dobieżyn. Obecnie część miejscowości zasilana jest w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Szewcach oraz Stacji Uzdatniania Wody z Buku..

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi wzmożony monitoring jakości wody na stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Dobieżynie. Wyniki badań udostępniane są na bieżąco na stronie internetowej www.zgk-buk.pl.

Jednocześnie informujemy, że dokonamy wszelkich starań i działań, aby do końca lutego br. obecny stan wody doprowadzić do odpowiedniej jakości.

Bardzo przepraszamy wszystkich Mieszkańców za przejściowe niedogodności, które będą pojawiać się podczas prowadzenia prac budowy nowej Stacji Uzdatniania Wody, które zgodnie z planem powinny zakończyć się w listopadzie bieżącego roku, choć być może wykonawca zrealizuje inwestycję w terminie wcześniejszym.

Prezes Zarządu

Tomasz Stawicki

Załącznik

Back To Top
Skip to content