skip to Main Content

Biznes w praktyce

Kolejne, już czwarte spotkanie w ramach Bukowskich Spotkań Biznesu odbyło się 13 maja w Sali Miejskiej w Buku. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, przedstawiciele firm, stowarzyszeń działających w naszym lokalnym środowisku przygotowują prezentacje, dzielą się swoimi doświadczeniami.

– Marka dla firmy jest jak reputacja dla jakiejś osoby. Zyskujesz reputację, próbując robić dobrze trudne rzeczy – tym cytatem Jeffa Bezosa, twórcy serwisu Amazon prowadząca Izabela Dachtera-Walędziak rozpoczęła spotkanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Adam przywitał gości: – W nowej kadencji samorządu, Bukowskie Spotkania Biznesu będą jak najbardziej kontynuowane. Ważne są też dla nas Państwa sugestie, aby ta platforma wymiany doświadczeń była odpowiedzią na oczekiwania biznesu, przedsiębiorstw działających na terenie gminy Buk.

Pierwsza prezentacja dotyczyła przedstawienia oferty dofinansowań dla przedsiębiorców w perspektywie 2024-2027 przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Źródło”, które od 2010 roku wydatkuje środki z Funduszu Rolnego Unii Europejskiej. W ramach budżetu przewidziane są dotacje na rozwijanie działalności gospodarczej. Kierownik Biura – Marta Kubiak przybliżyła ideę partnerstwa, jaką jest lokalna grupa działania oraz przedstawiła ofertę dofinansowań na perspektywę finansową 2023-2027. – Dzięki staraniom LGD do tej pory oddaliśmy mieszkańcom oraz samorządom ponad 14 mln zł – mówiła Marta Kubiak, która zaprosiła do siedziby LGD „Źródło” w Urzędzie Miasta i Gminy Buk, gdzie można uzyskać niezbędne informacje dotyczące pozyskania dotacji na rozwijanie działalności gospodarczej w perspektywie 2024-2027.

„Redukcja kosztów dzięki nowoczesnym metodom optymalizacji produkcji” to tytuł drugiej prezentacji, którą przedstawili Adam Kornosz i Remigiusz Kujawiński z firmy Sigmen. Zdaniem prelegentów cytujących Paula J. Meyera „Wszystko, co jest mierzone i monitorowane, ma tendencję do poprawy”, co w praktyce oznacza strategiczną zmianę sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poprzez jasno sprecyzowane i osiągnięte cele, takie jak na przykład zwiększenie jakości produkcyjnej, świadomości pracowniczej, wydajności linii produkcyjnych można uzyskać konkretne rezultaty finansowe.

Kolejna prezentacja dotyczyła ważnej inicjatywy gminy, którą powstała z myślą o mieszkańcach. Mowa o Bukowskiej Karcie Mieszkańca, której założenia, rozmaite obszary działania i dalsze możliwości rozwoju przedstawił Mateusz Sieradzki z firmy BPROG. Karta upoważnia do rabatów i zniżek na towary, usługi firm i jednostek z terenu naszej gminy, a otrzymują ją osoby zameldowane na stałe oraz płacące podatki PIT w gminie. Jest wydawana bezpłatnie w Urzędzie Miasta i Gminy Buk. Wniosek można składać papierowo lub elektronicznie. Na spotkanie zaproszono też Partnerów Karty, którzy już zaangażowali się w jej działania. Firmy świadczące usługi na terenie gminy, które być może nie znają jeszcze Karty, zostały zaproszone do współpracy. – Dzięki Karcie można pozyskać nowych, lojalnych klientów, znaleźć nowe miejsce do reklamowania swoich działań i przyłączyć się do innych wydarzeń – mówi Mateusz Sieradzki.

Strona główna Bukowska Karta Mieszkańca

Kolejne Spotkanie Bukowskiego Biznesu zostało zaplanowane, po przerwie wakacyjnej, na wrzesień. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Back To Top
Skip to content