skip to Main Content

Budowa ulicy Wodnej i Topolowej w Dobieżynie

Trwa realizacja zadania Budowa ulicy Wodnej i Topolowej w Dobieżynie, na które pozyskano dofinansowanie w wysokości 296.250 zł z samorządu województwa wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2023. Kosztorys ofertowy: 2.215.264,82 zł netto, 2.724.775,73 zł brutto. Umowa została podpisana w połowie listopada br., wtedy też nastąpiło przekazania placu budowy. Termin wykonania zadania zgodnie z umową/aneksem: grudzień br.

Back To Top
Skip to content