skip to Main Content

Praca organiczna wpisana w Bukowski Uniwersytet Otwarty

– Świadome działanie dla konkretnego celu – nie jednorazowe, ale trwające wystarczająco długo; z pożytkiem dla innych. Na tym polega praca organiczna, która łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – mówił Dominik Górny podczas wykładu „Praca organiczna jako atrybut Wielkopolski”, który odbył się 11 grudnia w Sali Miejskiej. Był to już trzeci wykład w ramach Bukowskiego Uniwersytetu Otwartego, który zainicjował swoją działalność w październiku br.

Dominik Górny dał się już poznać bukowskiej publiczności w roli konferansjera Bukowskiego Uniwersytetu Otwartego, który z doskonałą znajomością tematu przedstawiał kolejnych wykładowców. Tym razem, jako Sekretarz Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, politolog, ekspert PR i wystąpień publicznych, mówił o etosie pracy organicznej na przykładzie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz działalności znanych i podziwianych prekursorów tego typu działań w Wielkopolsce: Hipolita Cegielskiego, Karola Marcinkowskiego czy Ignacego Jana Paderewskiego.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Przykładów pracy organicznej nie trzeba daleko szukać, a działalność Bukowskiego Uniwersytetu Otwartego jest najlepszym dowodem na to, że edukacja skierowana do szerokiej grupy odbiorców jest jak najbardziej potrzebna i w ten sposób wypracowywany zostaje kapitał społeczny. I właśnie o tym kapitale mówił Dominik Górny opowiadając o działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, które jest wizytówką pracy organicznej w Polsce.
Od 25 lat Towarzystwo nagradza, inspiruje i kreuje to, co jest odpowiedzialne za jakość polskiej kultury, gospodarki i życia społecznego. Cele te są realizowane między innymi poprzez przyznawanie nagrody Złoty Hipolit, którą w darze, 1 sierpnia 2001 roku, otrzymał Jan Paweł II, a w gronie uznanych laureatów jest na przykład Krzysztof Penderecki, Andrzej Wajda czy Hanna Suchocka. Innym niemniej ważnym wyróżnieniem jest Medal Młodego Pozytywisty, który otrzymał między innymi Sebastian Kulczyk, Dawid Ogrodnik. Przyznawane są też inne tytuły i nagrody, takie jak Medale „Labor Omnia Vincit” („Praca Wszystko Zwycięża”), „Lider Pracy Organicznej” czy certyfikat „Najlepsze w Polsce”.
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego nie tylko nagradza wyróżniających się w różnych sferach, ale też zainicjował budowę w Poznaniu dwóch pomników: Cegielskiego i Paderewskiego, prowadzi działalność wydawniczą, zapewnia fundusz stypendialny dla młodzieży, utrzymuje aktywną współpracę ze szkołami oraz środowiskami samorządowymi.

Kolejny wykład

Już tradycyjnie po wykładzie studenci ustawili się w kolejce po wpis do indeksu. Tym razem każdy otrzymał jeszcze publikacje Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, a na ręce Przewodniczącego Rady MiG Buk Piotra Gorońskiego zostały przekazane dodatkowe egzemplarze na użytek mieszkańców.
Już teraz Bukowski Uniwersytet Otwarty zaprasza na kolejny wykład, który odbędzie się 24 stycznia 2024 roku o godzinie 17 w Sali Miejskiej w Buku. Profesor Andrzej Stelmach, Dziekan Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza opowie o systemach politycznych III RP. Serdecznie zapraszamy.

Back To Top
Skip to content