skip to Main Content

Aplikacja mapowa “Akcja Zima – Pomoc bezdomnym”

Osoby pozbawione schronienia oraz możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych narażone są na utratę zdrowia lub życia z uwagi na niebezpieczeństwo związane z wychłodzeniem organizmu.

Wzorem lat ubiegłych na stronach internetowych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zakładce Akcja Zima, od 27 października 2023 roku umieszczany będzie wykaz placówek noclegowych tj.: schronisk, noclegowni i ogrzewalni wraz z danymi teleadresowymi oraz aktualizowaną, w zależności od potrzeb, liczbą wolnych miejsc w każdej placówce.

Aktualnie w województwie wielkopolskim wsparcia osobom bezdomnym udzielają 52 placówki tj.: schroniska, noclegownie i ogrzewalnie, które według stanu na dzień 8 grudnia br., dysponują 236 wolnymi miejscami.

Aplikacja mobilna umożliwia wyznaczenie wskazówek dojazdu z bieżącej lokalizacji do wskazanej placówki i otwarcie trasy w aplikacji nawigacyjnej dostępnej na telefonie.
Link do aplikacji mapowej Akcji Zima – Pomoc bezdomnym: https://arcg.is/1mzn4L

Informacje dotyczące pomocy medycznej można znaleźć na stronie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Więcej informacji dot. akcji oraz wykaz wolnych/zajętych miejsc dostępny jest na stronie WUW:
https://www.poznan.uw.gov.pl/programy-i-konkursy/akcja-zima-pomoc-bezdomnym

Back To Top
Skip to content