skip to Main Content

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033 – weź udział w konsultacjach! Już tylko do 19 grudnia

Zapraszamy do zapoznania się z projektem tego najważniejszego dokumentu, który wytyczy kierunki rozwoju Miasta i Gminy Buk na najbliższe lata oraz do udziału w konsultacjach, które  potrwają jeszcze 𝗱𝗼 𝟭𝟵 𝗴𝗿𝘂𝗱𝗻𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗿𝗼𝗸𝘂.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na Formularzu:
✅ przesłanym na adres Urzędu Miasta i Gminy Buk ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk;
✅ osobiście w Urzędzie,
✅ wypełniony dokument przesłać za pośrednictwem platformy konsultacyjnej https://buk.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne

Back To Top
Skip to content