skip to Main Content

Nowa lokalizacja Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego

Od 4 grudnia br. działalność ŚCZP prowadzona przez Fundację AKME odbywa się w nowej lokalizacji – w WDK w Niepruszewie – pomieszczeniach Wiejskiego Domu Kultury, które do tej pory były dzierżawione przez przychodnię „Vigilax”.

Wcześniej, od 01.10.2021 roku Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego miało swoją siedzibę w Otuszu, i było finansowane ze środków unijnych, a ostanie trzy miesiące – ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Po zakończeniu projektu unijnego działalność Centrum w Otuszu stanęła pod znakiem zapytania.

O problemach finansowych ŚCZP wielokrotnie mówił burmistrz Paweł Adam na komisjach i sesjach Rady Miasta i Gminy Buk. Radni byli zgodnie co do tego, że gmina podejmie działania, aby ŚCZP mogło dalej funkcjonować na terenie gminy oraz świadczyć bezpłatne usługi na rzecz mieszkańców. Z inicjatywy urzędu MiG Buk, w dn. 24.11.br. została podpisana umowa na przekazanie lokalu z zasobów gminnych na potrzeby ŚCZP, na okres 12 miesięcy.

Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, tel. 609 691 550, w celu umówienia wizyty prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub sms.

W ramach działalności kontynuowane są następujące formy wsparcia:

  • konsultacje psychologiczne i psychoterapia dla dzieci,
  • konsultacje psychologiczne i psychoterapia dla dorosłych,
  • konsultacje psychiatry dla osób dorosłych,
  • grupowe zajęcia arteterapeutyczne,
  • wsparcie pracownika socjalnego.

Zakres świadczeń w 2024 roku zależeć będzie między innymi od:

  • ostatecznego budżetu obecnie negocjowanego projektu „Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje”, finansowanego ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie Dla Wielkopolski 2021-2027 (okres realizacji do 31 grudnia 2026 roku);
  • pojawienia się konkursu i uzyskaniu umowy w ramach NFZ na realizację świadczeń w ramach Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dla Dzieci i Młodzieży – I Poziom Referencyjny (NFZ informował, że planuje ogłosić konkursy w styczniu 2024 roku);
  • pozyskania przez Fundację środków w ramach konkursu na wyboru realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi” – edycja na 2024 rok. Konkurs ogłoszony przez Wydział Zdrowia Publicznego i Przeciwdziałania Uzależnieniom Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (rozstrzygnięcie konkursy do końca 2023 roku);

8 grudnia w urzędzie MiG Buk odbyło się spotkanie z przedstawicielami „Akme”, podczas którego była omawiana dalsza współpraca Fundacji z nasza gminą.

Back To Top
Skip to content