skip to Main Content

Ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kalwach, rejon ul. Brzozowej – etap C wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kalwach, rejon ul. Brzozowej – etap C wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

  1. Projekt MPZP.
  2. Rysunek Projektu MPZP.
  3. Prognoza oddziaływania na środowisko. 
Back To Top
Skip to content