skip to Main Content

Porozumienie w sprawie Klastra Energii

3 października burmistrz MiG Buk Paweł Adam wraz z czteroma innymi wójtami i burmistrzami sąsiadujących samorządów: wójtem Gminy Dopiewo Pawłem Przepiórą, wójtem Gminy Tarnowo Podgórne Tadeuszem Czajką, wójtem Gminy Komorniki Janem Brodą i burmistrzem Gminy Stęszew – Włodzimierzem Pinczakiem, podpisał wspólne porozumienie w sprawie utworzenia Zachodniopoznańskiego Klastra Energii.

Celem klastra energii jest rozwój energetyki rozproszonej opartej nie tylko o odnawialne, ale również konwencjonalne źródła energii. Społeczności energetyczne tego typu służą poprawie bezpieczeństwa energetycznego, poprawie środowiska naturalnego i wzmocnieniu lokalnej gospodarki. Dodatkowo podpisanie porozumienia pozwoli na wspólne pozyskiwanie środków zewnętrznych, a w przyszłości na wytwarzanie tańszej energii.

Niezwłocznie, po utworzeniu klastra, w dn. 19.09.br. złożyliśmy wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w wysokości 178.220 zł na działania przedinwestycyjne służące rozwojowi Zachodniopoznańskiego Klastra Energii. Nabór organizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii dotyczył instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne. Środki w ramach tego naboru mają służyć wsparciu przedinwestycyjnemu, które będzie miało na celu opracowanie optymalnej formuły prawnoorganizacyjnej i modelu biznesowego na potrzeby uruchomienia lub rozwoju społeczności energetycznej oraz przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentacji pod kątem przygotowania inwestycji.

Back To Top
Skip to content