skip to Main Content

Kolejne dofinansowania dla gminy, tym razem dla Niepruszewa

Pozyskaliśmy środki zewnętrzne na realizację inwestycji: na budowę ulicy Szkolnej w Niepruszewie jest to 2.000.000 zł i na wymianę drewnianej podłogi w zabytkowym Kościele Parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie – 350.534 zł. Wnioski zostały złożone przez urząd MiG Buk.

W przypadku inwestycji drogowej otrzymane dofinansowanie jest w ramach VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały PGR-y. Przedmiotem zadania jest budowa drogi gminnej – ulica Szkolna. Miasto i Gmina Buk niedługo przystąpi do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie tej inwestycji.

Z drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pozyskaliśmy środki na wymianę podłogi drewnianej, prezbiterium i zakrystii wraz z robotami towarzyszącymi, między innymi demontażem i montażem ławek kościelnych, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w Kościele Parafialnym w Niepruszewie. Spośród czerech wniosków złożonych przez Miasto i Gminę Buk, które obejmowały propozycje zgłoszone już w pierwszej edycji Programu, wsparcie finansowe pozyskał właśnie w/w projekt.
Milion dofinansowania dla dwóch zabytków w Buku

Czekamy na rozstrzygnięcia kolejnych wniosków aplikacyjnych, które ostatnio złożyliśmy. Trzymajcie kciuki!

Back To Top
Skip to content