skip to Main Content

Unijne wsparcie na realizację kluczowych zadań dla gminy Buk

W dniu 12 września br. w urzędzie marszałkowskim województwa wielkopolskiego podpisano porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Stowarzyszeniem Metropolia Poznań. W ramach porozumienia samorządy otrzymają unijne wsparcie w wysokości 118,6 mln euro. Dofinansowanie z Unii Europejskiej umożliwi realizację kluczowych zadań też dla gminy Buk.

– Na liście zadań ZIT są też planowane, ważne inwestycje dla naszej gminy, takie jak: „Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk”, „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą” oraz w partnerstwie z powiatem poznańskim „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP2496P, odcinek Otusz – stacja kolejowa Otusz”. Po raz kolejny okazuje się, że pozyskanie zewnętrznych środków umożliwia realizację inwestycji i tym samym dalszy rozwój gminu – powiedział burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam.
https://buk.gmina.pl/13332-przyjecie-strategii-zit/

– To co na razie udało się zrobić, to podzielić unijne pieniądze na różnego rodzaju zadania. I to za zgodą wszystkich członków Metropolii. A to bardzo istotne, ponieważ dzięki temu każda jednostka samorządu ma przypisaną konkretną kwotę na poszczególne zadania – stwierdza wicestarosta poznański Tomasz Łubiński. – Dzisiejsze porozumienie to ważny krok przybliżający do uruchomienia pieniędzy unijnych dla tego obszaru – podkreślają sygnatariusze.

Na co zostaną przekazane środki? – Wyznaczyliśmy kilka kluczowych obszarów. Najwięcej środków zostało zabezpieczonych na rozwój transportu miejskiego i mobilności miejskiej. W tym przypadku mówimy choćby o potrzebie uzupełnienia węzłów przesiadkowych – poinformował marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane przez marszałka Marka Woźniaka, który w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego jest dysponentem środków z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 i liderów stowarzyszenia Metropolia Poznań – prezesa zarządu Jacka Jaśkowiaka i wiceprezesa Tadeusza Czajkę.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań zrzeszające 23 jednostki samorządu terytorialnego będzie wdrażać instrument ZIT na terenie aglomeracji poznańskiej.

Back To Top
Skip to content