skip to Main Content

Kolejne inwestycje gminne z dofinansowaniem, ale nadal lista wyczekujących jest długa!

Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta i Gminy Buk burmistrz Paweł Adam przekazał dobre informacje dla mieszkańców.

W ostatnim miesiącu gminie zostały przyznane dofinansowania:
1.695.549 zł dofinansowania do remontu ulicy Strzeleckiej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok;
296.250 zł dofinansowania na budowę ulic Wodnej i Topolowej z samorządu województwa wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2023;
75.000 zł dofinansowania na remont pomieszczenia – sali muzycznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Buku, w ramach programu samorządowego programu „Kulisy kultury”;
• milion dofinansowania dla dwóch zabytków w Buku, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; 498.000 zł na przebudowę i remont dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Buk i 500.000 zł na remont elewacji północnej oraz wschodniej kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku;
49.000 zł dofinansowania na doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Ponadto w ramach pożyczki Zakład Gospodarki Komunalnej w Buku przystępuje do ważnych inwestycji, dlatego w tym celu zaciągnął:

około 13 milionów pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę Oczyszczalnię Ścieków w Wielkiej Wsi; z planowanym umorzeniem pożyczki do wysokości 30%, ale nie więcej niż 2 mln zł;
prawie milion pożyczki WFOŚiGW na budowę instalacji fotowoltaicznych w Buku i Dobieżynie; z planowanym umorzeniem pożyczki do wysokości 30%.

Ponadto burmistrz poinformował, że stara się o realizację wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, dlatego złożył wnioski na dofinansowanie poniższych przedsięwzięć:

rewitalizacja parku przy Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w Buku wraz z rewitalizacją rynku – pl. Przemysława wraz z terenami przyległymi, wnioskowana kwota dofinansowania: 28.500.000 zł, w ramach ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Rozwój stref przemysłowych”;

rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dojazdem do oczyszczalni ścieków – etap II, wnioskowana kwota dofinansowania: 7.980.000 zł; w ramach ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Rozwój stref przemysłowych”;

budowa pumptracka w Niepruszewie wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.975.000 zł, w ramach ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Rozwój stref przemysłowych”;

budowa sieci kanalizacji sanitarnej na strefie AG w Niepruszewie wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą; wnioskowana kwota dofinansowania: 27.440.000 zł, w ramach siódmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Rozwój stref przemysłowych”;

budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielkiej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wnioskowana kwota dofinansowania: 4.995.000 zł, w ramach szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich;

budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie – wnioskowana kwota dofinansowania: 2.000.000 zł, w ramach szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich;

• budowa ulicy Ogrodowej w Wielkiej Wsi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.805.502 zł;

remont klatki schodowej Szkoły Podstawowej w Buku wraz z remontem i adaptacją poddasza na cele dydaktyczno-warsztatowe – wnioskowana kwota dofinansowania: 1.950.000 zł; renowacja zabytkowej kamienicy w Buku (dawny pałac Biskupów Poznańskich)2.214.153 zł; renowacja zabytkowego budynku dawnego sądu powiatowego w Buku1.764.000 zł; wymiana drewnianej podłogi w zabytkowym Kościele Parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie350.534 zł; w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład – II edycja;

dostosowanie istniejącego obiektu Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku do aktualnych wymagań, wnioskowana kwota dotacji: 234.000 zł, w ramach programu „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki;

doposażenie placów zabaw we wsi Niepruszewo i we wsi Dobieżyn, wnioskowana kwota dofinansowania: 81.593 zł, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

budowa nowego placu zabaw we wsi Wielka Wieś, wnioskowana kwota dofinansowania: 123.951 zł, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Back To Top
Skip to content