skip to Main Content

Informacje dotyczące bakterii Legionella

W ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella poniżej przekazujemy informacje dotyczące charakterystyki bakterii Legionella i miejsc naturalnego jej występowania, a także zalecenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji.

Charakterystyka bakterii Legionella sp. i miejsca naturalnego jej występowania.

Zalecenia dotyczące ponownego otwierania budynków

Więcej informacji na stronach:

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu
Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Back To Top
Skip to content