skip to Main Content

Ulica Strzelecka z dofinansowaniem

Na remont i przebudowę ulicy Strzeleckiej w Wielkiej Wsi i Buku, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok, gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 1.695.549 zł, co stanowi 50% wartości szacowanych kosztów zadania. Planowany koszt tej długo wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji wyniesie 3.391.098 zł.

Na najbliższej sesji Rady MiG Buk burmistrz zaproponuje radnym, w związku z tym zadaniem, zabezpieczenie środków w budżecie gminy. Przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego niezbędne będzie dopełnienie formalności związanych z zawarciem umowy z jednostką dofinansowującą. Następnie, jeszcze w tym roku, gmina przystąpi do ogłoszenia przetargu, zostanie wybrany wykonawca i rozpocznie się modernizacja ulicy Strzeleckiej. Planowana inwestycja – odcinek od ul. Grodziskiej do mostku o nawierzchni bitumicznej obejmuje remont: nawierzchni drogi, chodników, poboczy, odwodnienie oraz urządzenie zieleni i nową organizację ruchu. Zakończenie prac przewiduje się na maj 2024 roku.

W edycji tegorocznego naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg skorzysta 8 spośród 17 gmin powiatu poznańskiego, w sumie ponad 8 mln zł zostanie przekazanych na remonty w naszym powiecie.

Podczas ubiegłorocznej edycji RFRD gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 1.447.820 zł na budowę ulicy Grobelnego w Buku. Prace są na etapie wyboru ofert wykonawcy w ramach postępowania przetargowego.

Back To Top
Skip to content